Sökning: "fredrik noren"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden fredrik noren.

 1. 1. Factors regulating planktonic dinoflagellate populations, with special emphasis on the parasitic flagellate PARVILUCIFERA INFECTANS

  Författare :Fredrik Norén; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Framtiden tillhör informatörerna” : samhällsinformationens formering i Sverige 1965–1975

  Författare :Fredrik Norén; Pelle Snickars; Johan Jarlbrink; Marie Cronqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public information; governmental information; public campaign; Sweden; digital humanities; digital text analysis; 1960s; 1970s; network; PR-history; cultural histories of media; conceptual history; medie- och kommunikationsvetenskap; media and communication studies;

  Sammanfattning : This dissertation is about the formation of governmental information in Sweden during the period 1965 to 1975. During this period information related issues were high up on the political agenda, in Sweden and internationally. LÄS MER