Sökning: "fredrik andersson lund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden fredrik andersson lund.

 1. 1. Interest Groups and Government Policy. A Political Economy Analysis

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik CA Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonomisk politik; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonometri; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Special Interest Groups; Lobbying; Labour Unions; Information; Growth; Inequality; Corporatism; Campaign Contributions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Politiska beslut föranleder ekonomiska agenter att organisera sig i intressegrupper och att agera strategiskt både i ekonomiska beslut och genom lobbyingaktiviteter, för att förbättra den situation som uppstår till följd av politiska beslut. Denna avhandling består av fyra artiklar som behandlar olika former av intressegruppsinflytande under olika institutionella former. LÄS MER

 2. 2. Wavelet Analysis of Economic Time Series

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik N G Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; freight transportation activity; wavelet analysis; cointegration; inflation; bandspectrum regression; money; coreinflation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomisk teori delar ofta in ekonomin i olika tidshorisonter, som till exempel kortsikt, medelfristigsikt och långsikt. Det är ofta enklare att empiriskt studera modeller med många tidshorisonter i frekvensdomänen än i tidsdomänen eftersom varje horisont representeras av en specifik frekvens eller ett band av frekvenser. LÄS MER

 3. 3. Inverse Problems in Tomography and Fast Methods for Singular Convolutions

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Fredrik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; Unequally spaced FFT; Integral transforms; Singular integrals; Lippmann?Schwinger equation; Helmholtz equation; Inverse problems; Fast Gauss transform; Fast summation; Convolution; Radon transform; Tomography;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling behandlas två delvis överlappande teman; inversa problem av tomografisk karaktär samt snabba och noggranna metoder för applicering av faltningsoperatorer. Inom det första temat så studeras det inversa problemet inom Dopplertomografi och för detta ändamål så introduceras Dopplermomenttransformen. LÄS MER

 4. 4. Försäkringsfusk. Tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning

  Detta är en avhandling från Santérus förlag

  Författare :Fredrik Van Kesbeeck Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; modi operandi; försäkring; bedrägeri; försäkringsbedrägeri; insurance fraud; civilrätt; private law;

  Sammanfattning : This study comprises three parts, each of which illustrates different aspects of insurance fraud. The three parts can be seen as independent presentations with their own research findings; but these parts may also be seen together as a whole, giving further perspectives regarding the subject of the study. LÄS MER

 5. 5. Fusk med personförsäkring - med siktet inställt på allmän och privat försäkring

  Detta är en avhandling från Santérus förlag

  Författare :Fredrik Van Kesbeeck Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; straffrätt; criminal law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER