Sökning: "framtidsbilder"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet framtidsbilder.

 1. 1. Framtidsbilder i offentligt utredande. : Teknik, utbildning och samhällsutveckling

  Författare :Ann-Marie Laginder; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Images of the Future; Public Image; Symbolic Image; Commissions of Inquiry; Upper Secondary School; Information Technology; Futures Studies; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Introduction of a bill to the Swedish parliament is often preceded by a commission of inquiry. The role played by government commissions on policymaking and their consensus-promoting function are the underlying motives for this dissertation on images of the future in commission reports. LÄS MER

 2. 2. On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions

  Författare :Alexandra Nikoleris; Miljö- och energisystem; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; förväntningar; socio-teknisk förändring; framtidsbilder; envisioned futures; sustainability transitions; expectations; structure and agency;

  Sammanfattning : Different kinds of representations of the future are often asked for in order to motivate and inspire societal change. These envisioned futures can be based on political or behavioural change, or may visualize technical developmentwhich could help us solve complex societal problems. LÄS MER

 3. 3. Förnyelse med förhinder : Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010

  Författare :Ann-Sofie Kall; Jonas Anshelm; Vasilis Galis; Tomas Kåberger; Kajsa Ellegård; Per Högselius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Renewable energy sources; energy politics; parliamentary debate; problematization; boundary object; Omställningen av energisystemet; förnybara energikällor; energipolitik; riksdagsdebatt; problematisering; gränsobjekt; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur omställningen av energisystemet har konstruerats i den riksdagspolitiska debatten, med fokus på förnybara energikällor. Utgångspunkten är det riksdagsbeslut som fattades 1980 och som innebar en omställning till förnybara energikällor. Studien bygger på textanalys av framför allt riksdagsprotokoll. LÄS MER

 4. 4. Water resources in Iceland - Impacts of climate variability and climate change

  Författare :Jona Finndis Jonsdottir; Avdelningen för Teknisk vattenresurslära; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; marklära; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; geomorphology; runoff map; projection of future runoff; Environmental studies; Miljöstudier; Physical geography; hydrological modelling; trends; climate change; climate variability; Iceland; water resources; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik; kartografi; klimatologi; Civil engineering; hydraulic engineering;

  Sammanfattning : Hydropower is the main source of electricity production in Iceland. In 2005, 80.8% of all electricity was generated by hydropower (7015 GWh). Hydropower production is affected both by variations and changes in discharge. LÄS MER

 5. 5. Just Sustainable Futures : Gender and Environmental Justice Considerations in Planning

  Författare :Ulrika Gunnarsson-Östling; Mattias Höjer; Göran Cars; Susan Fainstein; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;

  Sammanfattning : This thesis contributes and deepens knowledge on long-term planning for sustain­able development through exploring environ­mental justice and gender discourses in planning and futures studies. It also suggests ways of working with those issues. LÄS MER