Sökning: "framing processes"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden framing processes.

 1. 1. The power of framing : A new-institutional approach to interest group participation in the European Union

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Nylander; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; European Union; lobbying; interest groups; new institutionalism; framing; social mechanisms; policy making; case study; energy; pharmaceuticals; alcohol; biotechnology; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation develops a theory of interest group inclusion and exclusion in policy-making processes at the European level. The theory includes three major components: the European Union as a political opportunity structure for interest groups, the role of the European Commission as policy formulator, and patterns of inclusion and exclusionof interest groups in policymaking processes. LÄS MER

 2. 2. Storyboarding Framing and Reframing Opportunities in the Front-Front end of Innovation

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Anders Wikström; Mälardalens högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Storyboard; innovation management; visualization; design thinking; reflective practice; narrative; visual thinking; framing; meaning; sketching; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : This research proposes that design and visual thinking in combination with narrative theory contribute to enhance knowledge of innovation processes and support managers in their work. In particular, the focus is on the use of Storyboarding to support a better definition of a project’s brief. LÄS MER

 3. 3. Creating New Attention in Management Control

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjurström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Business studies; Attention; Attention-directing; Attention-based view of the firm; Framing; Sensemaking; Practice; Practice theory; Knowledge Management; Management Control; Management Accounting; Performance Measurement; Performance Management; Non-financial; Human Resources; Intangible Assets; Employee Health; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The need to focus and economize on scarce attention is increasingly being acknowledged within management accounting and control literature. The aim of this study is to investigate how practitioners go about creating new concepts and measurements to induce attention towards new issues and as-pects of strategic importance for the organization. LÄS MER

 4. 4. Musik i (ut)bildning gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Jonathan Lilliedahl; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning; Musicology esp. Musical Education; Music education; music curriculum; sociology of education; legitimation; classification; framing; code theory;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is critically to illustrate discursive recontextualization between sociocultural production and reproduction, with respect to both relations within and relations to music education in Swedish upper-secondary school.The starting point for the study is the Swedish upper-secondary school reform, Gy 2011, which has involved a marked reformulation of the agenda for music education in upper-secondary school. LÄS MER

 5. 5. Between Communication and Community : EU Constitution Making, a European Public Sphere and the (Un-)Likelihood of Transnational Debate

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Maximilian Conrad; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; postnational democracy; framing; European public sphere; daily newspapers; constitutional patriotism; transnational debate; deliberation; Habermas; transnational engagement; permeability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Behövs en gemensam offentlig sfär i Europa för att EU:s beslutsprocess ska kunna anses vara demokratiskt legitim – och hur skulle en sådan europeisk offentlig sfär kunna se ut? Mot bakgrunden av debatten om EU:s demokratiska underskott undersöker denna studie vilken roll dagstidningar spelar i skapandet av transnationella debattarenor. Specifikt undersöker studien om en starkt utpräglad samhörighetskänsla bland européerna är en förutsättining för en transnationell debatt, eller om en sådan debatt snarare förutsätter en viss syn hos centrala aktörer (i vårt fall dagstidningar) angående var demokrati i Europa ska vara förankrad: leder en mer postnationell syn på demokrati till en mer aktiv roll i skapandet av transnationella debattarenor? Frågan om den offentliga sfärens identitära förutsättningar har hittills inte besvarats tillräckligt. LÄS MER