Sökning: "fractures"

Visar resultat 16 - 20 av 405 avhandlingar innehållade ordet fractures.

 1. 16. Imbalance and fractures in the elderly Effects of decreased vibration sensation and vestibular asymmetry

  Detta är en avhandling från Ella Kolbrun Kristinsdottir Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck surgery Clinical Sciences, Lund

  Författare :Ella Kolbrun Kristinsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Postural Control; Elderly; Vibration sensation; Vestibular asymmetry; Falls; Fractures.; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; revalidation; kinesitherapy; Physical medicine; hörsel- och talorganen; audiologi; Otorinolaryngologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antalet fallolyckor och frakturer ökar ibland den äldre befolkningen och detta innebär en ökande social och ekonomisk belastning för samhället. En viktig orsak till fallolyckor kan vara dålig balans. Kontrollen av upprätt stående och gångförmåga baseras på komplexa processer av neuromuskulär aktivitet. LÄS MER

 2. 17. Spinal fractures related to ankylosing spondylitis Epidemiology, clinical outcome and biomechanics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Yohan Robinson; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ankylosing spondylitis; spinal fractures; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : Background: Spinal fractures related to ankylosing spondylitis (AS) are often associated with serious complications. Therefore, knowledge of the incidence, best treatment, outcome, and prevention would assist in improving current guidelines. LÄS MER

 3. 18. Clavicular Fractures, Epidemiology, Union, Malunion, Nonunion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan Nowak; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; Clavicular fractures; Clavicle epidemiology; Clavicle malunion; Clavicle nonunion; external fixation; prospective; Kirurgi; MEDICINE Surgery; MEDICIN Kirurgi; Surgery; kirurgi;

  Sammanfattning : During a three-year period (1989-91), all patients living in the county of Uppsala, Sweden, with a radiographically verified fracture of the clavicle were prospectively, consecutively followed (n=245). The epidemiological study (I) was restricted to the two first years with 187 fractures in185 patients. LÄS MER

 4. 19. Axis Fractures in Elderly Epidemiology and Treatment related outcome

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna-Lena Robinson; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; odontoid fracture; treatment; elderly; cervical spine; axis fracture; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : Background: Axis fractures are a common injury in the elderly population. Treatment is often complicated due to osteoporosis and patient comorbidity. Knowledge of the incidence of these fractures, as well as their treatment, outcome and mortality rate, will improve knowledge and decision-making processes for this fragile group of patients. LÄS MER

 5. 20. Aspects on calcaneal fractures

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Per-Henrik Ågren; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis deals with calcaneal fractures. The impetus for this work was to answer the question as to whether to operate or not on calcaneal fractures. The thesis consists of 4 articles. LÄS MER