Sökning: "fractures"

Visar resultat 11 - 15 av 405 avhandlingar innehållade ordet fractures.

 1. 11. Epidemiology and etiology of childhood fractures in southern Sweden

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Vasileios Lempesis; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CHILDREN; Boys; Etiology; Girls; Epidemiology; fractures; trends; distal forearm; hand; phalanges; metacarpals;

  Sammanfattning : Background: As much as 40–50% of children are expected to sustain fractures during growth. A childhood fracture is also associated with high risk of fractures in adult life. Previous research has shown that fracture incidence has not been stable and some studies suggest that this has also continued during recent decades. LÄS MER

 2. 12. Following the mevalonate pathway to bone heal alley

  Detta är en avhandling från Acta Orthopaedica, Volume 78, No. 328

  Författare :Björn Skoglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Bone screws; coated materials; biocompatible; chemistry; diphosphonates; pharmacology; Equipment failure analysis methods; Femoral fractures; drug therapy; fracture fixation; instrumentation; Fracture fixation; fracture healing; drug effects; simvastatin; tibial fractures; physiopathologyial fractures; surgery; PHARMACY Pharmaceutical chemistry; FARMACI Farmaceutisk kemi; VETERINARY MEDICINE Other veterinary medicine; VETERINÄRMEDICIN Övrig veterinärmedicin;

  Sammanfattning : The mevalonate pathway is an important biosynthetic pathway, found in all cells of virtually all known pro- as well as eukaryotic organisms. This thesis is an investigation into the use of two drugs, originally developed for different applications, but both affecting the mevalonate pathway, in to models of fracture repair. LÄS MER

 3. 13. Long-Term Outcome of Fractures of the Thoracic and Lumbar Spine

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Anders Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Schmorl s nodes; Thoracic; Disc degeneration; Adolescents; Children; Lumbar; Burst fractures; Non-operative; Long-term outcome; Vertebral fractures;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Skador på kotor i bröst- eller ländryggen efter en olycka kan omfatta allt ifrån en diskret skelettskada till en kotfraktur kombinerad med skador på diskar (mellankotskivor), leder, ligament, mjukdelar, nervrötter och (eller) ryggmärg. En kotfraktur kan därför leda till allt från lättare övergående besvär till kronisk smärta och invaliditet. LÄS MER

 4. 14. Falls, fractures and function. Focus on women with a distal forearm fracture

  Detta är en avhandling från Department of Physical Therapy, Lund University Hospital

  Författare :Eva Nordell; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical medicine; elderly; falls; Distal forearm fracture; fractures; health-related quality of life; risk factors; physical performance; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; kinesitherapy; revalidation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fall och frakturer hos äldre är ett vanligt förekommande och ökande hälsoproblem, som orsakar fysiska, sociala och psykologiska problem hos den enskilde och är kostsamt för samhället. Syftet med avhandlingen är att undersöka fallolyckor bland de patienter i åldern 65-74 år som kommit till ortopedklinikens akutmottagning, att undersöka reliabiliteten beträffande gångtest i den modifierade balansåttan (MFE), och att jämföra den med andra balanstest, att undersöka om patienter som ådragit sig en distal underarmsfraktur uppvisar riskfaktorer för nya fall och frakturer och att följa fysisk funktion och utvärdera hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor med en distal underarmsfraktur. LÄS MER

 5. 15. Risk factors for falls and fractures in elderly women. The Malmö OPRA study

  Detta är en avhandling från Paul Gerdhem

  Författare :Paul Gerdhem; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Fysiologi; Physiology; muskelsystem; Skelett; muscle system; Skeleton; Falls.; Vitamin D; Bone turnover markers; Frail elderly; Body weight; Physical activity; Osteoporosis; Fractures; Bone density; reumatologi; rheumatology locomotion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Omkring hälften av alla kvinnor kommer någon gång efter 50 års ålder att drabbas av ett benbrott. Ett benbrott ger upphov till smärta, en risk för långvarig invaliditet och förtida död. Det är viktigt att försöka hitta dem som riskerar att drabbas, eftersom det möjliggör förebyggande behandling. LÄS MER