Sökning: "fröding"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet fröding.

 1. 1. Bloodstream infections with ESBL-producing Enterobacterales : prediction, rapid diagnosis and molecular epidemiology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Laboratory Medicine

  Författare :Inga Fröding; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Antimicrobial-resistant bacteria are a threat to public health worldwide. Particularly, the increase of extended-spectrum β-lactamase (ESBL)-producing Enterobacterales (EPE) is a significant clinical problem. ESBLs confer resistance to cephalosporins and carbapenemases confer resistance to carbapenems. LÄS MER

 2. 2. Public health, neighbourhood development and participation research and practice in four Swedish partnership cities

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Karin Fröding; Charli Eriksson; Ingemar Elander; Maria Emmelin; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neighbourhood development; citizen participation; municipality; partnership; community-academic partnership; CBPR; public health; health promotion; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Det finns betydande skillnader i hälsa beroende på utbildning, socioekonomisk status, etnicitet, ålder och kön och det har konsekvenser för människors livslängd, livskvalitet och hälsa. Ojämlikheter i hälsa blir särskilt tydliga när man jämför olika geografiska områden, där vissa områden har hög koncentration av fattiga och socialt utslagna människor med dålig hälsa, arbetslöshet och låg utbildning. LÄS MER

 3. 3. Joël Latine versus et notis philologicis illustratus quem ... præside A. Svanborg ... Pro gradu philosophico ... Nicolaus Fröding, stip. Victor. Vestrogoth. In audit. Gust. maj. die XVII maji MDCCCVI ..., P. 4

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Anders Svanborg; Nils Fröding; Anders Svanborg; [1806]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio philologica [sheʾol] Hebræorum observationibus illustratum sistens cujus partem primam ... publico examini subjiciunt mag. Hans G. Malmsten ... et Nicolaus Fröding Westrogothi. In audit. Gust. maj. die XXV. Maji MDCCCV., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Hans Georg Malmsten; Nils Fröding; Hans Georg Malmsten; [1805]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. In doctrinam de precatione observationes. Dissertio academica. Quam venia max. ven. facult. theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Nicolaus Fröding, philos. cand. a sacr. ordin. Westrogothus. In audit. Gustaviano die VII Dec. MDCCCVIII. H. A. M. S

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmanianis

  Författare :Erik Abraham Almquist; Nils Fröding; Erik Abraham Almquist; [1808]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Prayer; Bön kristendom ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER