Sökning: "från förskola till skola"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden från förskola till skola.

 1. 1. ”Mellanklass kan man kalla det” Om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Lago; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School transitions; preschool class; school; childhood; time; temporality; socialization; rites of passage; priming events; educational practice; Skolövergångar; förskoleklass; skola; skolstart; barndom; tid; temporalitet; socialisation; passageriter; nyckelhändelser; pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att undersöka övergången från förskoleklass till årskurs ett och hur barn lär känna och skapar mening om vad skola och förskoleklass är. Detta görs genom att studera hur övergången från förskoleklass till årskurs ett markeras genom olika aktiviteter och de processer i vilka barn tillsammans med andra barn, lärare och kontext skapar mening kring övergången. LÄS MER

 2. 2. Barn, linjaler och andra aktörer : Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i förskola/skola

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Karin Hultman; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjectivity; nonhuman materiality; posthumanism; actor-network theory; posthuman performativity; pedagogical practices; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis examines the interaction between nonhuman materiality and the construction of subjectivity in pedagogical practices. The starting point is that children are constantly engaged in significant relations, not only to other humans but also to nonhuman matter, and that nonhuman materiality such as pedagogical material, toys and furniture partake and play an important role in the construction of children’s subjectivities. LÄS MER

 3. 3. Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ylva Jannok-Nutti; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to describe, analyse and try to understand transformation of education in mathematics from a teacher perspective so that a Sámi perspective becomes the point of departure of the education. The thesis work was conducted as an action research project with focus on teachers' perspective on transformation and implementation of transformation activities in mathematics. LÄS MER

 4. 4. Organiserande av stöd och service till barn med funktionshinder. Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Magnus Larsson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Handikappade; vård och rehabilitering; Psykologi; Care and help to handicapped; Psychology; disabled children; organizational discourse; habilitation; Organising; sensemaking;

  Sammanfattning : This study explores the organising of services for disabled children and their families in Sweden. It is based on 83 interviews with parents and involved staff surrounding four disabled children, with both physical and intellectual disabilities, and between two and nine years old. LÄS MER

 5. 5. Den svårfångade delaktigheten i skolan Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Bergström; Inger Holm; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Interdisciplinary studies; TVÄRVETENSKAP; ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet; en skola för alla; delaktighet och utanförskap; delaktighet ur ungdomars perspektiv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomars erfarenheter och upplevelser av delaktighet i det som enligt skolans mål skall vara ´en skola för alla´. Vi har under tre terminer varit deltagande observatörer och intervjuat ungdomar på en skola (år 6-9) som vi kallar Vegaskolan. LÄS MER