Sökning: "formell kommunikation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden formell kommunikation.

 1. 1. Hjärtats skrifter : en brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim

  Författare :Jon Helgason; Eva Hættner Aurelius; Antje Wischmann; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Wilhelm Ludwig Gleim; Anna Louisa Karsch; Niklas Luhmann; Friedrich Kittler; Silvia Bovenschen; epistolary culture; aesthetics; familiar letter; poetics; enlightenment; role play; Sappho; individualism; canon; Sturm und Drang; gender and writing; Humanities; General and comparative literature; Humaniora; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation examines the correspondence of the 18th-century German authors Anna Louisa Karsch and Johann Wilhelm Ludwig Gleim. The main emphasis of the present study is to demonstrate how readings of Karsch's and Gleim's correspondence shed light on epistolary culture. LÄS MER

 2. 2. Högstadieungdomar skriver historia på bloggen : undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap

  Författare :Cecilia Johansson; Lars Petterson; Peter Reinholdsson; Staffan Selander; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; blog; history education; historical learning; literacy; historical consciousness; realistic fiction; secondary school; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the literacy formed when a class blog is used as a tool for students studying history and explore how this particular literacy is used to generate historical knowledge. The study was conducted during the course of a project in which ninth-grade students contributed entries to a common blog in the form of a diary written by individuals who experienced the Second World War. LÄS MER