Sökning: "formativ bedömning och återkoppling"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden formativ bedömning och återkoppling.

 1. 1. Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet : formativ återkoppling genom gruppsamtal

  Författare :Therese Granekull; Malmö högskola; []
  Nyckelord :peer assessment; science education; feedback; formative assessment; kamratbedömning; naturvetenskap; formativ bedömning; återkoppling; mellanstadiet; DiNO; scoring rubric; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Kamratbedömning kan ha en positiv effekt på elevers lärande. För att uppnå denna positiva effekt måste elever kunna ge återkoppling till sina kamrater och även ta emot återkoppling från sina kamrater. Elever måste också kunna använda den återkoppling som de får. LÄS MER

 2. 2. Återkoppling i analoga och digitala klassrum : Spänningsfyllda verksamheter i samhällskunskapsundervisning

  Författare :Agneta Grönlund; Joakim Samuelsson; Johan Samuelsson; Marie Tanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; feedback; formative assessment; social studies teaching; social studies didactics; upper-secondary school; computer-aided teaching; Learning Management System; återkoppling; feedback; formativ bedömning; samhällskunskapsundervisning; samhällskunskapsdidaktik; gymnasieskola; datorstödd undervisning; lärplattform;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra lärares återkoppling i samhällskunskap i analog och digital kontext med särskilt intresse för återkopplingens formativa syfte. Studien är genomförd med ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. I delstudie ett utforskas återkoppling i det analoga klassrummet och i delstudie två återkoppling i lärplattform. LÄS MER