Sökning: "formalization"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet formalization.

 1. 1. Outside the Law : An Ethnographic Study of Street Vendors in Bogotá

  Författare :Ana Maria Vargas Falla; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Control; Sociology of Law; Well-being; Street Vendors; Rickshaws; Ethnography; Bogotá; Colombia; Informal Economy; Informal Workers; Formalization; Rule of Law; Legal Empowerment.; Social Norms; Informal Control; Negative Social Capital; Legal Pluralism; Labor Law; social kontroll; rättssociologi; well-being; gatuförsäljare; rickshaws; etnografi; Bogotá; Colombia; informell ekonomi; arbetsliv; formalisering; rättssäkerhet; empowerment; sociala normer; informell kontroll; socialt kapital; juridik; normer; rättspluralism;

  Sammanfattning : Miljontals människor världen över arbetar som gatuförsäljare, utom räckhåll för lagen. Eftersom verksamheten ses som illegal lever försäljarna under ett ständigt hot om att avhysas och att få sina varor konfiskerad. LÄS MER

 2. 2. Caught Between Spaces : Socio-Environmental Vulnerability in Formal and Informal Peri-Urban Bogotá and Soacha, Colombia

  Författare :Sandra Valencia; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; peri-urban area; urban-rural interface; socio-environmental change; wellbeing; vulnerability; Colombia; Bogotá; Soacha; informality; formalization; political ecology; stadsnära; periurbana områden; periurbanisering; Colombia; formalisering; informell bosättning;

  Sammanfattning : Världens städer växer i snabb takt. Denna avhandling undersöker välbefinnandet och sårbarheten hos befolkningen i stadsnära, eller periurbana, låginkomstområden i och runt Bogotá, Colombia, med målet att öka förståelsen för hur sociala och miljömässiga förutsättningar påverkas av stadsutbredning och förtätning. LÄS MER

 3. 3. Bureaucracy, Informality and Taxation Essays in Development Economics and Public Finance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economics, Stockholm University

  Författare :Anders Fredriksson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bureaucracy; Informality; Taxation; Corruption; Red tape; Investment; Formalization; Laffer effects; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; Economics; nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis consists of three self-contained essays.Essay 1, "Dispatchers", is a study of a specialized service sector that has arisen in many developing countries.It is a well-established fact that the government bureaucracy in many developing countries is large, difficult to understand, non-transparent and time-consuming. LÄS MER

 4. 4. Explorations in Behavioral Economics: Realism, Ontology and Experiments

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Fredrik Hansen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; Behavioral Economics; economic theory; econometrics; Economics; Laypeople; Financial Decision-Making; Formalization; Bounded Rationality; Experimental Economics; Meta-Theoretical Analysis; Economic Methodology; Ontology; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; economic systems; Realism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish "Behavioral Economics" är ett område inom nationalekonomin där forskningsresultat från främst psykologin inhämtas vid analys av ekonomiska fenomen, även om andra samhällsvetenskaper såsom socialpsykologi och sociologi också givit bidrag. Följande avhandling och dess fyra uppsatser undersöker delar av "Behavioral Economics" med särskild betoning på realism, ontologi och experiment. LÄS MER

 5. 5. Med rösten som instrument : Perspektiv på nutida svensk vokal folkmusik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Svenskt visarkiv

  Författare :Ingrid Åkesson; Uppsala universitet.; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Music; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Musikvetenskap; musikvetenskap; Musicology; Musicology; authenticity; creativity; cultural heritage; ethnomusicology; folk music; formalization; gender; genre-crossing; institutionalization; mediaization; oral transmission; performance; post-revival; professionalization; repertoire; revival; revitalization; singing style; tradition; Sweden; vocal folk music; Musikvetenskap; musikvetenskap; Musicology;

  Sammanfattning : The point of departure for this ethnomusicological study is the increasing interest in vocal genres and expressions in Swedish folk music milieus from the late 1980s. This “vocal vogue” is linked to the process in which folk music moves from a state of revitalization to a state of established “genre” or subculture/micromusic. LÄS MER