Sökning: "food losses"

Visar resultat 1 - 5 av 59 avhandlingar innehållade orden food losses.

 1. 1. Loss Minimisation in Dynamic Food Processes

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Marcus Henningsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; Teknik; Technological sciences; CFD; dual plane ERT; ERT; waste minimisation; loss; milk; density; sensor fusion; multivariate calibration; electrical resistance tomography; dairy process; turbidity; conductivity;

  Sammanfattning : The overall aim of the present work was to reduce losses during product changes or during rinsing in continuous food processing, with particular attention to dairy plants. The concept of sensor fusion of common process instruments was implemented as a tool to monitor the milk and fat concentrations in a dairy processing line. LÄS MER

 2. 2. Supermarket food waste

  Detta är en avhandling från Department of Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University

  Författare :Mattias Eriksson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Food waste occurs along the entire food supply chain and gives rise to great financial losses and waste of natural resources. The retail stage of the supply chain contributes significant masses of waste. Causes of this waste need to be identified before potential waste reduction measures can be designed, tested and evaluated. LÄS MER

 3. 3. The mechanisms controlling heat and mass transfer on frying of beefburgers

  Detta är en avhandling från Bea Kovácsné Oroszvári, Division of Food Engineering

  Författare :Bea Kovácsné Oroszvári; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Livsmedelsteknik; Food and drink technology; permeability; porosity; contraction; frying; beefburger; heat and mass transfer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt mål var att förstå och fördjupa kunskapen om de mekanismer som kontrollerar värme- och masstransport vid stekning av djupfrysta hamburgare. Avhandlingen redovisar bl. a. LÄS MER

 4. 4. Optimisation and modelling of aroma recovery by pervaporation

  Detta är en avhandling från Gun Trägårdh, Dept. Food Engineering, Lund University

  Författare :Jenny Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; optimisation; mass transfer; modelling; pervaporation; aroma recovery; Livsmedelsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid framställning av koncentrerade fruktjuicer utsätts produkten för värmebehandling i form av indunstning och pastörisering. Värme-behandlingen försämrar produktens sensoriska kvalitet, dels eftersom aromerna är flyktiga och snabbt avdunstar, och dels eftersom värmen påskyndar kemiska förändringar av aromämnena. LÄS MER

 5. 5. Environmental Imprint of Human Food Consumption Linköping, Sweden 1870 - 2000

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tina-Simone Schmid Neset; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; food consumption; 19th and 20th century; Sweden; material flow analysis; MFA ; substance flow analysis; nitrogen; phosphorus; spatial imprint; lantbruk; miljöaspekter; livsmedelsindustri; livsmedelskonsumtion; markanvändning; Östergötland; 1800-talet; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Product science Food science; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Produktforskning Livsmedelsvetenskap;

  Sammanfattning : Human food consumption has changed from the late 19th century to the turn of the millennium, and so has the need for resources to sustain this consumption. For the city of Linköping, situated in southeastern Sweden, the environmental imprint of an average inhabitant’s food consumption is studied from the year 1870 to the year 2000. LÄS MER