Sökning: "folkbildning för"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden folkbildning för.

 1. 1. Studiecirkeln: Livslångt lärande - på svenska! : En icke-formell mötesplats för samtal och bildning för alla

  Författare :Petros Gougoulakis; Robert Höghielm; Lennart Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; study circle; popular education; civil society; non-formal education; collaborative learning; life-long learning; citizen education; studiecirkel; folkbildning; civilt samhälle; icke-formellt lärande; kollaborativt lärande; livslångt lärande; medborgarbildning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The present thesis is a study of a pedagogical phenomenon; an account of one of the flagships of Swedish popular education; an attempt to understand the study circle as a learning environment.Study circle work has a special place in the country’s adult education, and assumes the dimensions of a mass-phenomenon in present-daySweden. LÄS MER

 2. 2. Folkbildning för delaktighet : En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Författare :Lisa Olsson Dahlquist; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; folkbibliotek; demokrati; delaktighet; folkbildning; medie- och informationskunnighet; digitalisering; etnografi; praktikteori; mänskliga rättigheter; nyinstitutionell teori; Identitet;

  Sammanfattning : This dissertation explores the public library’s democratic and popular educational role in a time when knowledge- and cultural institutions are affected by changes related to digitalisation. The purpose of the study is to examine how library activities, which in various ways are intended to increase individuals’ digital skills, information literacy and participation in society can be understood and problematized from theoretical perspectives on participation, democracy and citizenship. LÄS MER

 3. 3. Från någon som vet till andra som inte vet : en studie av Alf Henrikson som folkbildare

  Författare :Jesper Ducander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; popular educator; Alf Henrikson 1905–1995 ; popular lectures; radio; television; popular history; personality formation; Alf Henriksson; folkbildning; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : In this study the overarching question is in what way the Swedishauthor Alf Henrikson has acted as a popular educator and if he as such hasbeen a part of a popular educational context. The different popular educationalactivities he associated with could be considered as verification thathe did act as a popular educator. LÄS MER

 4. 4. Folkbildning i global (o)rättvisa : Makt och motstånd i folkhögskolans internationalisering och transnationella kurser

  Författare :Sofia Österborg Wiklund; Henrik Nordvall; Ann-Marie Laginder; Anna Bredström; Linda Berg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational popular education; folk high school; travelling courses; global development; Transnationell folkbildning; folkhögskola; resande kurser; global utveckling;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks den svenska folkhögskolans engagemang i global (o)rättvisa, dess uppkomst och nutida verksamheter, med fokus på transnationella kurser i global utveckling. Studien behandlar sociala, politiska och historiska aspekter av engagemanget, med folkhögskolan som utbildningsinstitution i centrum. LÄS MER

 5. 5. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER