Sökning: "flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet flyktingar.

 1. 1. Vid gränsen. Mottagningen av flyktingar från Norge 1940-1945

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Lars Hansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Norska flyktingar; Andra världskriget 1939-1945; Flyktingmottagande historia; World War; 1939-1945; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. “I feel like I do not exist” - Adolescent Dissociative Experiences and the Importance of Trauma Type, Attachment, and Migration Background

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Sabina Gusic; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-03-23]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adolescent; dissociation; trauma; attachment; war; refugee; posttraumatic stress; ungdomar; dissociation; trauma; anknytning; krig; flyktingar; posttraumatisk stress;

  Sammanfattning : Vissa ungdomar som upplevt potentiellt traumatiserande händelser kan utveckla dissociationssymptom. Under gynnsamma förhållanden har människor en förmåga att integrera känslor, tankar, sinnesintryck och minnen av livshändelser in i en adaptiv och sammanhängande självbild och berättelse om självet. LÄS MER

 3. 3. In Courts We Trust Administrative Justice in Swedish Migration Courts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Livia Johannesson; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; asylum; refugee; courts; appeal procedure; administrative justice; immigration policy; rituals; Sverige; asyl; flyktingar; förvaltningsdomstolar; migrationsdomstolar; rättssäkerhet; migrationspolicy; ritualer; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The research problem this dissertation addresses is how judicial practices generate administrative justice in asylum determination procedures. Previous research on immigration policies argues that when asylum determinations are processed in courts, principles of administrative justice are ensured and immigrants’ rights protected. LÄS MER

 4. 4. Sköra livsmönster Om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Åsa Gustafson; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Refugees; integration; normalization; gender relations; ethnic relations; repatriation; migration; migrants; citizenship; life patterns; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate and unfold the dynamic interaction between conditions of integration and patterns of integration, in other words the structural conditions related to processes of integration and normalization of every day life. This is done with concrete reference to Bosnian refugees living in Malmö and Umeå during 1996-1997, having received permanent permission to stay in Sweden during 1992-1995. LÄS MER

 5. 5. Back to the Motherland Repatriation and Latvian Émigrés 1955-1958

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Baltic Languages, Finnish and German, Stockholm University

  Författare :Lilita Zalkalns; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Repatriation; Cold War studies; emigration; Soviet foreign policy; Latvian émigrés; Latvian émigré press; Soviet propaganda; compatriots; KGB; Soviet espionage; displaced persons; political refugees; Soviet Amnesty decree; repatriering; Kalla kriget; emigration; sovjetisk utrikespolitik; lettiska emigranter; lettisk emigrantpress; sovjetisk propaganda; compatriots; KGB; sovjetiskt spionage; displaced persons DPs ; politiska flyktingar; sovjetisk amnestilag; Baltic Languages; baltiska språk;

  Sammanfattning : This thesis is about a remarkable experience lived through by Latvian émigrés in the mid-1950s. They were the targets of a Soviet repatriation campaign, operated by the KGB, which not only envisioned their repatriation to the Soviet Latvian homeland, but also anticipated the destruction of their émigré society as they knew it. LÄS MER