Sökning: "fluorescence in situ hybridization"

Visar resultat 1 - 5 av 51 avhandlingar innehållade orden fluorescence in situ hybridization.

 1. 1. Telomere analysis of normal and neoplastic hematopoietic cells studies focusing on fluorescence in situ hybridization and flow cytometry

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :Magnus Hultdin; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicine; telomere; telomerase; fluorescence in situ hybridization; flow cytometry; flow-FISH; replication timing; chronic lymphocytic leukemia; immunoglobulin gene; prognosis; Biomedicin; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Microbiology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Mikrobiologi; Medical Cell Biology; medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The telomeres are specialized structures at the end of the chromosomes composed of the repeated DNA sequence (TTAGGG)n and specific proteins bound to the DNA. The telomeres protect the chromosomes from degradation and end to end fusions. LÄS MER

 2. 2. Molecular Cytogenetics in Sporadic Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Karin Rennstam; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; onkologi; oncology; Cytology; Cytologi; cancer; gene expression; gene amplification; tumor development; cDNA microarray; fluorescence in situ hybridization FISH ; breast cancer; comparative genomic hybridization CGH ; cancerology; ERBB2;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är i dag den vanligaste cancerformen hos kvinnor i västvärlden. I Sverige insjuknar varje år drygt 6 600 kvinnor, och detta innebär att en av tio kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utveckla bröstcancer. LÄS MER

 3. 3. Genetic characterization of non-Hodgkin lymphomas using in situ hybridization

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Svetlana Lagercrantz; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Myelodysplastic syndrome; non-Hodgkin lymphoma; fluorescencein situ hybridization; LAZ3BCL6 expression; chromosome rearrangements;

  Sammanfattning : Fluorescence in situ hybridization (FISH) has been shown to be a valuable andimportant technique in cytogenetics, as a complement to traditional bandinganalysis. This thesis focus on the characterization of chromosomalrearrangements in two hematological neoplasias, myelodysplastic syndrome(MDS) and non-Hodgkin lymphoma (NHL) using FISH. LÄS MER

 4. 4. Trisomies in Hematologic Malignancies

  Detta är en avhandling från Section of Clinical Genetics, Institution of Laboratory Medicine, Lund University Hospital

  Författare :Kajsa Paulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Clinical genetics; Klinisk genetik; cytogenetik; Genetik; cytogenetics; Genetics; leukemia; chromosome aberration; trisomy;

  Sammanfattning : Acquired clonal chromosome aberrations, closely associated with leukemogenesis, are found in many hematologic malignancies. Although the balanced rearrangements, such as translocations and inversions, are the ones most commonly thought of in the context of leukemias, gains of chromosomes ? e.g.. LÄS MER

 5. 5. Fluorescence in situ hybridization for the detection of genetic alterations in prostate and bladder malignancies : Significance as a genetic marker to predict the patient prognosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Hideyasu Matsuyama; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prostate cancer bladder cancer tumor suppressor gene chromosomal deletion chromosome 8p; chromosome lOq chromosome 16q; fluorescence in situ hybridization Prostate cancer and bladder cancer are common urological malignancies in man; while a lack of;

  Sammanfattning : Prostate cancer and bladder cancer are common urological malignancies in man, while a lack of basic information underlying the oncogenesis and the tumor progression makes it difficult to form therapeutic strategies against these malignancies. Recent advances of molecular biology revealed that genetic alteration play a crucial role in the oncogenesis and progression of these tumors. LÄS MER