Sökning: "flodin"

Visar resultat 16 - 20 av 83 avhandlingar innehållade ordet flodin.

 1. 16. Sångskatten som socialt minne : en pedagogisk studie av en samling skolsånger

  Författare :Ann-Mari Flodin; Bengt Olsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish school songs; traditional songs; song categories; analysis of songs; history of music education; collective memory; teacher training colleges; primary schools; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is an attempt to study a treasury of songs compiled by the students of the Swedish teacher training colleges in 1941. The students answered a questionnaire from a primary school teacher in southernmost Sweden, sent out to all the teacher training colleges. LÄS MER

 2. 17. En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet : Med genbegreppet som exempel

  Författare :Veronica S. Flodin; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biology; higher education; tertiary education; didaktik; didactics; discipline-based education research; science education; knowing; gene concept; practice epistemology; Hirst; Wartofsky; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis is about knowing in biology in higher education and research. The gene concept is used as an example of knowledge content that is common to both biological research and education. The purpose is to study how knowing about the gene is expressed in different forms of knowledge contexts at the university. LÄS MER

 3. 18. Dissertatio de poëseos cum musica adfinitate, quam ... præside ... Pet. Svedelio ... examini subjicit stip. reg. Nicolaus Flodin, Stockholmiensis in audit. Gustav. maj. d. XII Maji, anno MDCCLXXXI. H. A. M. S

  Författare :Pehr Svedelius; Nicolaus Flodin; Pehr Svedelius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Musikestetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Explicationem vocvlae ['anwāh] Psalm. XLV. 5. ... svb præsidio Mag. Erici Hesselgren, ... pro gradv philosophico exhibet stipendiarivs regivs Johannes Gvstav. Flodin, Svdermannvs. H. A. M. S. d. XVI. Jvnii, MDCCLXIV. In Avditorio. Carol. Min

  Författare :Eric Hesselgren; Johan Gustaf Flodin; Eric Hesselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Observationes philosophicæ de tempore, quas, venia ampliss. facult. philos. præside ... Petro Nicolao Christiernin ... pro gradu publico examini modeste subjicit stipendiarius Stieglerianus Nicolaus Flodin. Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XV. Junii MDCCLXXXII. H. s

  Författare :Pehr Niclas Christiernin; Nils Flodin; Pehr Niclas Christiernin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER