Sökning: "flight speed"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden flight speed.

 1. 1. Birds in the Flow: Flight Mechanics, Wake Dynamics and Flight Performance

  Detta är en avhandling från Mikael Rosén, Ecology Building, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Mikael Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Eleonora s falcon.; hunting; optimum wingspan; tail posture; wingbeat kinematics; wake topology; DPIV; flight performance; wake dynamics; flight mechanics; wind tunnel; Flight; bird;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fåglars flygförmåga I alla tider har vi fascinerats av fåglars förmåga att flyga, och många försök att förstå och efterlikna dem har gjorts. Kanske den förste som på allvar intresserade sig för mekanismerna bakom fåglars flykt var Leonardo da Vinci som runt år 1500 funderade på hur fåglar alstrar lyftkraft. LÄS MER

 2. 2. Go with the flow : visually mediated flight control in bumblebees

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Nellie Linander; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; insect; vision; Bombus terrestris; flight control; optic flow; centring; flight speed; height; viewing angle; learning flight; Insect; vision; Bombus terrestris; flight control; optic flow; centring; flight speed; height; viewing angle; learning flight;

  Sammanfattning : För ungefär 350 miljoner år sedan utvecklade de första insekterna förmågan att flyga och har sedan dess dominerat våra terrestra miljöer. Trots sina pyttesmå hjärnor och avsaknad av avancerade kontrollinstrument så lyckas flygande insekter på många vis utkonkurrera modern flygteknik. LÄS MER

 3. 3. Flight Behaviour of Passerines on Nocturnal Migration

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Cecilia Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bird migration; Passerines; Flight Behaviour; Tracking radar; Optimal migration; Flight speed; Airspeed; Wind drift; Nocturnal migration; Coastline effects; Flight directions; Reverse migration;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje höst flyttar miljontals småfåglar från Sverige till sydligare breddgrader där de spenderar vintern, och varje vår flyger de tillbaka hit för att häcka. Trots att de är så många passerar småfåglarnas flyttning obemärkt för de allra flesta av oss. LÄS MER

 4. 4. Escape flight in butterflies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Författare :Maria Almbro; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Flight; Lepidoptera; gamete load; lipid accumulation; predation risk; hibernation; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; Zoology; zoologi;

  Sammanfattning : Flight is considered to be the overarching reason for the enormous diversity and world-wide abundance of insects. Not only does flight enable great distances to be covered and new areas to be colonised, flying has also evolved to be important in most adult life-history characteristics from reproduction to anti-predator strategies. LÄS MER

 5. 5. In the wake of a bird - Quantifying aerodynamic performance of avian flight

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Marco Klein Heerenbrink; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; animal flight; flight performance; gliding; powered flight; wing morphology; aerodynamics; biomechanics; birds; jackdaw; Corvus monedula; wind tunnel; PIV;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English Insects, birds, bats and pterosaurs have all evolved the ability to fly, even though it requires a lot of energy. The advantage is obvious: one can move about vertically, to go where others cannot, find and access distant food sources or escape your predators. LÄS MER