Sökning: "flexor tendon injury"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden flexor tendon injury.

 1. 1. Biomolecular Aspects of Flexor Tendon Healing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Berglund; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Flexor tendon healing; Growth factor; Metalloproteinase; Collagen; Proteoglycan; Myofibroblast; Hyaluronan synthase; Mast cell; MEDICINE Surgery Surgical research Hand surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Handkirurgi; Orthopaedics; Ortopedi;

  Sammanfattning : Flexor tendon injuries in zone II of the hand (i.e. between the distal volar crease and the distal interphalangeal joint) can be costly for both the afflicted individual and society because of the high cost of a long rehabilitation period, complicated by tendon ruptures or scarring with adhesion formation, causing impaired range of motion. LÄS MER

 2. 2. Intrasynovial flexor tendon injuries and repair

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara Edsfeldt; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Complications after surgical repair of intrasynovial flexor tendon injuries in the hand occur despite advanced suture techniques and structured postoperative rehabilitation regimens. Early controlled tendon mobilization prevents adhesion formations and improves tendon healing as well as digit range of motion. LÄS MER

 3. 3. Hand injuries - epidemiology, costs and outcome

  Detta är en avhandling från Hans-Eric Rosberg, Department of Hand Surgery, Malmö University Hospital, Malmö, Sweden

  Författare :HansE Rosberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; epidemiology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi; Folkhälsa; epidemiologi; traumatology; orthopaedics; Surgery; outcome; health economy; flexor tendon injury; costs; Hand injury;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Händerna utsätts dagligen för olika typer av faror. Handskador av varierande omfattning är därför inte ovanliga. Dessa kan drabba både barn och vuxna, såväl under fritiden som i arbetslivet. Panoramat av handskador har förändrats. LÄS MER