Sökning: "flexibelt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden flexibelt lärande.

 1. 1. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Författare :Rose-Marie Olsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning; datorstödd distansutbildning;

  Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER

 2. 2. Flexibel utbildning - för vem? : Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 3. 3. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Vision-Based In-Hand Manipulation with Limited Dexterity

  Författare :Silvia Cruciani; Danica Kragic; Joris De Schutter; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : In-hand manipulation is an action that allows for changing the grasp on an object without the need for releasing it. This action is an important component in the manipulation process and helps solving many tasks. Human hands are dexterous instruments suitable for moving an object inside the hand. LÄS MER

 5. 5. Transfer-Aware Kernels, Priors and Latent Spaces from Simulation to Real Robots

  Författare :Rika Antonova; Danica Kragic; Jens Kober; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Datalogi; Computer Science;

  Sammanfattning : Consider challenging sim-to-real cases lacking high-fidelity simulators and allowing only 10-20 hardware trials. This work shows that even imprecise simulation can be beneficial if used to build transfer-aware representations. LÄS MER