Sökning: "flexibel utbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden flexibel utbildning.

 1. 1. Flexibel utbildning - för vem? : Framgångsfaktorer i en universitetskurs

  Författare :Ulf Olsson; Bo Dahlin; Hugo Wikström; Yngve Nordkvelle; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Open distance learning; Prediction of study success; Study approaches; ; Distance education; Flexible learning; Higher education; Learning strategies; Distansutbildning; Flexibelt lärande; Flexibel utbildning; Förutsägelse av studieresultat; Högre utbildning; Studiemönster; ; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Open and flexible learning can offer the prospective student a smorgasbord of possible learning activities. This study will investigate if this form of education really suits all students through an examination of relevant factors such as learning process expectations, attendance motives, study approaches (Biggs SPQ), communication initiative, expectation-based study and, finally, background variables such as socioeconomic status. LÄS MER

 2. 2. Flexibel utbildning i gymnasieskolan : Utvidgade klassrum och minskad transaktionell distans

  Författare :Rolf Edström; Gunnar Grepperud; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; ICT; transactional distance; flexible education; autonomy; individualized instruction; upper secondary school; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : During the 1990s radical reforms were effected in the Swedish school, at the same time as computerizing and the use of Internet increased considerably. The thesis discusses the dynamics and uncertainty that arise when changes and new technique appear in school and shall be combined with already ongoing works of change. LÄS MER

 3. 3. Flexibel utbildning i praktiken : En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande

  Författare :Anita Mattsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; distance education; online learning; e-learning; project work; problem based work; teacher roles; pedagogical processes; collaborative learning; Computer Supported Collaborative Learning; CSCL; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the pedagogical processes that evolve in an "open" design for online learning realized in relation to a specific setting. The study describes and analyzes pedagogical activities in a distance education course in higher education that uses an asynchronous conference system for communication and interaction. LÄS MER

 4. 4. Utbildningskontextens betydelse för lärandeprocesser

  Författare :Rose-Marie Olsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-supported distance education; Datorstödd distansutbildning; Computer-supported distance education contextual phenomena in education flexible learning; flexibel utbildning; flexibelt lärande; IT-stödd distansutbildning; kontextuella utbildningsfenomen; Computer-assisted education; Datorstödd undervisning; datorstödd distansutbildning;

  Sammanfattning : This thesis is about the importance of context to learning processes in computer-supported flexible education. The purpose is to develop knowledge about how students in an upper secondary class experience and act in a computer-supported flexible educational environment and how the experienced context affects the students' learning processes. LÄS MER

 5. 5. Formbara människor : Högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor

  Författare :Rose-Marie Axelsson; Madeleine Abrandt Dahlgren; Lars Ove Dahlgren; Anette Kolmos; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; work; physician; engineer; knowledge; identification; life-trajectories; subjectivity; flexibility; ambivalence; reflexive interpretation; Högre utbildning; arbete; läkare; civilingenjör; kunskap; identifikation; levnadsbanor; subjektivitet; flexibilitet; ambivalens; reflexiv tolkning; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Fokus i denna avhandling utgör läkares och civilingenjörers kunskaps- och identifikationsprocesser under utbildning och arbete – vilka studeras som utsnitt ur levnadsbanor. Syftet är att beskriva och tolka relationen mellan högre utbildning och arbete, dels utifrån föreställningar i forskning och policy, dels utifrån människors subjektivitet, vardagserfarenheter och liv. LÄS MER