Sökning: "flerspråkighet i förskolan"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden flerspråkighet i förskolan.

 1. 1. Transspråkandets triptyk mot en inkluderande syn på flerspråkighet i förskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Novosel; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; translanguaging; multilingualism; preschool; early childhood education; concept expansion; diversity; transspråkande; flerspråkighet; förskola; förskoledidaktik; begreppsutvidgning; mångfald; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : Multilingualism is increasing in the Swedish preschool. According to Curriculum for the Preschool, 1998, teachers should ensure that children with another first language than Swedish have the opportunity to develop both Swedish and their first language. Nevertheless this is scarcely done. LÄS MER

 2. 2. En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Anders Skans; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Didaktik; Flerspråkighet; Förskola; Interkulturalitet; Kontext;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt. De frågor jag ställt är: • Vad är pedagogernas uppfattning om den egna förskolans innehåll och arbetssätt? • Hur framträder den didaktiska vad-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Hur framträder den didaktiska hur-frågan i en flerspråkig förskolas olika kontexter? • Kan man utläsa variationen i barnens bakgrunder i de didaktiska valen och i så fall hur? Studien är en fallstudie gjord på en flerspråkig förskola, där en majoritet av barnen har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. Språkliga gemenskaper och minoritetsspråkiga barn i svensk förskola

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Ellinor Skaremyr; Karlstads universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; speech community; cultural community; minority language; newly arrived; national minority language; multilingualism; language support; language development work; Förskola; språklig gemenskap; kulturell gemenskap; minoritetsspråk; nyanlända; nationellt minoritetsspråk; flerspråkighet; språkstöd; språkutvecklande arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to contribute with knowledge about how speech communities are formed and maintained in Swedish preschools when minority language children participate. The dissertation is based on two empirical studies that are linked together by an ethnographical communication model. LÄS MER