Sökning: "fire experiments"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden fire experiments.

 1. 1. Numerical experiments - a research method in fire science

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; experimental uncertainty; accuracy; fire dynamics; compartment fires; models; experiments; Numerical experiments;

  Sammanfattning : Fires are complex and it is hard to derive relationships from theory in fire science. Full-scale and small-scale experiments have been used with great success in order to increase the understanding of fire chemistry and fire dynamics. But, there are shortcomings and difficulties with conducting these traditional fire experiments. LÄS MER

 2. 2. On the Characteristics of Fires in Tunnels

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Anders Lönnermark; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; experiments; tunnel fire; heat release rate; temperature; fire spread; ventilation; backlayering; pulsations; thermoacoustic instability; equivalence ratio; emissions; gas concentrations; toxicity; Technological sciences; Teknik; Building construction; Byggnadsteknik; Road transport technology; Vägtransportteknik; Railway transport technology; Järnvägstransportteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen presenteras viktiga fenomen i samband med bränder i tunnlar. Detta baseras både på experimentellt och teoretiskt arbete. Tyngdpunkten ligger på de brandförsök i fullskala som genomfördes 2003 i Runehamartunneln i Norge. LÄS MER

 3. 3. Fighting flameless fires Initiating and extinguishing self-sustainedsmoldering fires in wood pellets

  Detta är en avhandling från Magdeburg, Germany : Library, Otto von Guericke University Magdeburg

  Författare :Ragni Fjellgaard Mikalsen; RISE - Research Institutes of Sweden.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fuel storage safety; Industrial fire; Biofuels; Smoldering; Extinguishment; Fire suppression; Fire growth; Fire spread; Heat transfer; Nonlinear dynamics; Complex systems; Combustion; Biomass energy; Synchronization; Oscillations; EMRIS;

  Sammanfattning : Smoldering fires represent domestic, environmental and industrial hazards. This flameless form of combustion is more easily initiated than flaming, and is also more persistent and difficult to extinguish. The growing demand for non-fossil fuels has increased the use of solid biofuels such as biomass. LÄS MER

 4. 4. Emissions from Fires Consequences for Human Safety and the Environment

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Per Blomquist; Per Blomqvist; RISE.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kontroll av utsläpp; pollution control; Miljöteknik; Environmental technology; Byggnadsteknik; Building construction; incapacitation; CFD; simulations; emissions; particles; dioxin; PAH; gases; quantitative analysis; fire effluents; chemical characterisation; large-scale experiments;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bränder utgör en risk för människor p.g.a. värmen samt de utsläpp som produceras från en brand. LÄS MER

 5. 5. Fire Dynamics in Multi-Room Compartment Fires

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Nils Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Fire safety engineering; fire dynamics; multi-room compartment; numerical experiment; small-scale experiment; hot-gas-layer temperature; hot-gas-layer interface height; reproducibility;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns flera avancerade datormodeller att tillgå för att analysera och utvärdera brandsäkerheten i byggnader i samband med nyproduktion och ombyggnad. Denna typ av datormodeller kan, i många fall, göra bra förutsägelser av faktorer som är betydelsefulla för brandsäkerheten och därför är de viktiga verktyg vid brandtekniska analyser. LÄS MER