Sökning: "fiolundervisning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet fiolundervisning.

  1. 1. "Om man inte vill spela – då blir det jättesvårt" : en studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel

    Författare :Maria Calissendorff; Börje Stålhammar; Even Ruud; Tomas Kroksmark; Örebro universitet; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Musicology; Musikvetenskap; barn och musik; fiolundervisning; musikpedagogik; lärstilar; Grounded Theory; Music; Musikvetenskap; Musicology esp. Musical Education; Musikvetenskap med musikpedagogisk inriktning;

    Sammanfattning : This dissertation project involved following a group of six pre-school children (five years old) in the first year of their learning the violin together and where their parents were present at the lessons. The purpose of the study was to generate a theory which could increase our understanding of how small children learn an instrument where their parents are present at the lessons. LÄS MER