Sökning: "finska"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade ordet finska.

 1. 1. Finska krigsbarn

  Författare :Lillemor Lagnebro; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Migration; identity; discrimination; trauma; separation; guilt; Finnish warchildren;

  Sammanfattning : The worlds largest exodus of children is considered the transfer of circa 70,000 children from Finland to Sweden from 1939 to 1945. The experience of the Finnish war children contains a distinctive wealth of knowledge which should not be lost. LÄS MER

 2. 2. Heter Vägverket Tielaitos eller Tievirasto på finska? : Benämningar på svenska samhällsfenomen i sverigefinska tidningar

  Författare :Paula Ehrnebo; Erling Wande; Tuuli Forsgren; Pirkko Nuolijärvi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Finnish; The Finnish Language Council; Sweden-Finnish; terminology; translation loan; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study how names for phenomena in Swedish society are expressed in Finnish language newspaper texts in Sweden. As part of the thesis the question of whether the newspapers use Finnish or Swedish names is investigated. LÄS MER

 3. 3. Kommer finskan i Sverige att fortleva? : en studie av språkkunskaper och språkanvändning hos andragenerationens sverigefinnar i Botkyrka och hos finlandssvenskar i Åbo

  Författare :Pirjo Janulf; Anna-Leena Østern; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; minority language; bilingualism; language use; Finnish in Sweden; bilingual education; biliteracy; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : This dissertation is the result of studies concerning the prerequisites for Finnish to survive in contemporary Sweden. When the Sweden Finnish parents want instruction in Finnish for their children the only choice available in Swedish municipal schools is between two language programs: one giving instruction in Swedish classes with 1-2 hours of home language training in Finnish per week, and the other giving instruction in and of Finnish in Finnish classes. LÄS MER

 4. 4. Det tänkande landskapet : landskapsskildringarna i Olavi Paavolainens Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll)

  Författare :Tuula Vosthenko; Hannu Riikonen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; landscape portrait; motif; leitmotif; paysage d âme; romanticism; symbolism; expressionism; surrealism; intertextuality; interartistic relations; Finnish language; Finska språket; Finnish; finska;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate the distinctive character and variations in the landscape portraits in Synkkä yksinpuhelu, by the Finnish author Olavi Paavolainen, as well as investigate the significance of the landscape portraits for the work as a whole. Paavolainen calls his work a war diary. LÄS MER

 5. 5. Svenska recensenter läser finska böcker : en studie i receptionen av finsk prosa, översatt på 1960-talet

  Författare :Eva Herner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER