Sökning: "finansrätt: skatterätt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden finansrätt: skatterätt.

 1. 1. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet

  Författare :Stefan Aldén; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interpretation; international taxation; transfer pricing; fiscal law; concealed profit transfer; conflict of rules; skatterätt; finansrätt;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the conflict of rules for the taxation of income. By 'conflict of rules' I refer to the circumstance that two or more provisions are applicable simultaneously, but where it is clear that only one of the provisions concerned could or should be applied. LÄS MER

 2. 2. Avräkningsmetoden : En skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

  Författare :Martin Berglund; Mattias Dahlberg; Kristina Ståhl; Roger Persson Österman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; skatterätt; dubbelbeskattning; skatteavtal; avräkning; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The territorial scope of modern income tax systems frequently leads to the occurrence of international double taxation, i.e., that the same income is taxed in two or more states. LÄS MER

 3. 3. Harmoniserade tulltaxor. Införlivande tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering

  Författare :Christina Moëll; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; harmonized tariff schedules; combined nomenclature; international trade; customs tariff; classification of goods; harmonized system; European law; interpretation; EU-rätt; fiscal law; skatterätt; finansrätt; EU law;

  Sammanfattning : In international commerce, various taxes and charges are levied on commodities; besides, goods may be subject to import and export restrictions. However, free-trade agreements may stipulate that some goods can be imported and exported free of charge. LÄS MER

 4. 4. Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet - arbetsinkomst eller kapitalinkomst?

  Författare :Urban Rydin; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; income taxation; taxes; simple company; earned income; depreciation carry back and repair carry back.; finansrätt; skatterätt; fiscal law; capital gains taxation; simple firm; classification of activity; classification of real estate; capital income; dualistic tax system;

  Sammanfattning : Since the tax reform of 1990 the Swedish tax system separates earned income and capital income. On earned income such as "income from business" taxes and fees leads to a total margin tax burden that vary between 45 and 75 %. This margin effect can be compared to the 30 % proportional income tax on capital income. LÄS MER

 5. 5. Fåmansaktiebolag : en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl

  Författare :Mats Tjernberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fiscal law; skatterätt; general principles; interpretation; apportionment between capital and earned incomes; special regulation; income taxation; close companies; tax law; finansrätt;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to examine whether special taxation rules for close companies and their owners are necessary, or that taxation in accordance with the general principles of income taxation will suffice. The principles of statutory interpretation of the Supreme Administrative Court and development trends in this area are described. LÄS MER