Sökning: "finansiell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade orden finansiell ekonomi.

 1. 1. Financing Small Businesses - Developing our Understanding of Financial Bootstrapping Behavior

  Författare :Joakim Winborg; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercial and industrial economics; Finansiering; Financial science; Small business manager; Small business; Social capital; Social contracting; Resource acquisition; Relationship-oriented financial bootstrapping; Finance; Financial bootstrapping; Industriell ekonomi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : The overall aim of this composite thesis, consisting of five articles, is to develop concepts for furthering the understanding of small business managers´ handling of finance. The main contribution is the development of a conceptual understanding of so-called financial bootstrapping behavior in small businesses (referring to the use of methods for minimizing and/or eliminating the need for financial means for resource acquisition). LÄS MER

 2. 2. Den visuella bilden av organisationen : Perspektiv på visualitet i accounting

  Författare :Emelie Havemo; Alf Westelius; Carl-Johan Petri; Johan Alvehus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visuality; accounting; semiotics; visual management; financial reporting; visualisation; visualitet; redovisning; ekonomistyrning; semiotik; visual management; finansiell rapportering; visualisering; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Organisations play a crucial role as actors that shape material action and societal discourse; therefore, it is important to understand the ways in which they gain legitimacy and how they shape society. The power of accounting representations to construct the accounting object – the organisation – is therefore a key concern in the accounting literature. LÄS MER

 3. 3. Styrelsens ansvar för den interna kontrollen

  Författare :Elisabeth Styf; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Thomas Falk; Åke Magnusson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Intern kontroll fick ökad uppmärksamhet i svenskt näringsliv i och med att en svensk kod för bolagsstyrning (Koden) gavs ut 2004. Att övervaka och bedöma den interna kontrollen är ett komplext och omfattande ansvar som är svårt att överblicka för en enskild styrelseledamot. LÄS MER

 4. 4. Essays on Financial Technology and SME Finance : A Tale of Two Effects of the Global Financial Crisis: Financing SMEs and Innovative Financing

  Författare :Ed Saiedi; Anders Broström; Ali Mohammadi; Felipe Ruiz Lopez; Tom Vanacker; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corporate Finance; Entrepreneurial Finance; Global Financial Crisis; Financial Innovation; Small and Medium Enterprises; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The financial crisis of 2008-2009 took place exactly half a century after the publication of the seminal Modigliani and Miller (M&M) theorem, often called the capital structure irrelevance principle. This timing is curious since the crisis has highlighted the significance of deviations from assumptions of this theorem, i.e. LÄS MER

 5. 5. Hit med pengarna! : Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst

  Författare :Dick Forslund; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Adam Arvidsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial marketing; financial services; emotion; advertisement; subjectification; Finansiell marknadsföring; känsla; reklam; subjektivering; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Idag pågår i hela västvärlden försök att finansiellt utbilda allmänheten. Vi möts överallt av finansiell reklam. I de nya budskapen om bra finansiellt beteende finns en ny slags moralism – det är tesen i denna avhandlings kritiska genealogi över penningsparandets påbjudna sanningar, moral och känsloliv under två århundraden. LÄS MER