Sökning: "financial system"

Visar resultat 16 - 20 av 339 avhandlingar innehållade orden financial system.

 1. 16. Essays on Information Transmission and Crisis Spillover in the Financial Markets

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Dinh-Vinh Vo; Lund University.; Lunds universitet.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Central bank communication; ECB; exchange rates; sentiment; LDA; textual analysis; cross-section of stock returns; news-implied volatility; financial contagion; interdependence; global banking system;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation comprises three independent essays on information transmission and crisis spillover in the financial markets. The research questions are examined in the context of the foreign exchange market, the stock market and the global banking system. LÄS MER

 2. 17. Essays on Financial Technology and SME Finance : A Tale of Two Effects of the Global Financial Crisis: Financing SMEs and Innovative Financing

  Detta är en avhandling från Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ed Saiedi; KTH.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Corporate Finance; Entrepreneurial Finance; Global Financial Crisis; Financial Innovation; Small and Medium Enterprises; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : The financial crisis of 2008-2009 took place exactly half a century after the publication of the seminal Modigliani and Miller (M&M) theorem, often called the capital structure irrelevance principle. This timing is curious since the crisis has highlighted the significance of deviations from assumptions of this theorem, i.e. LÄS MER

 3. 18. Applications of Bayesian Econometrics to Financial Economics

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Christoffer Bengtsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; systemic risk; stochastic volatility; jump-diffusion; shrinkage; covariance matrix estimation; estimation risk; portfolio selection; mean-variance optimization; Markov chain Monte Carlo; Bayesian econometrics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; ekonometri; Nationalekonomi; economic policy;

  Sammanfattning : This PhD thesis consists of four separate papers. What these papers have in common is that Bayesian Econometrics, in combination with Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods, is applied to study various problems in financial economics. LÄS MER

 4. 19. Hit med pengarna! : Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst

  Detta är en avhandling från Carlssons Bokförlag

  Författare :Dick Forslund; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial marketing; financial services; emotion; advertisement; subjectification; Finansiell marknadsföring; känsla; reklam; subjektivering; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Idag pågår i hela västvärlden försök att finansiellt utbilda allmänheten. Vi möts överallt av finansiell reklam. I de nya budskapen om bra finansiellt beteende finns en ny slags moralism – det är tesen i denna avhandlings kritiska genealogi över penningsparandets påbjudna sanningar, moral och känsloliv under två århundraden. LÄS MER

 5. 20. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Engineering

  Författare :Fredrik Tiedemann; Högskolan i Jönköping.; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER