Sökning: "filtering"

Visar resultat 1 - 5 av 488 avhandlingar innehållade ordet filtering.

 1. 1. Performance and Implementation Aspects of Nonlinear Filtering

  Författare :Gustaf Hendeby; Fredrik Gustafsson; Petar Djurić; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; particle filtering; nonlinear filtering; fault detection; Cramer-Rao lower bound; Kullback divergence; intrinsic accuracy; Automatic control; Reglerteknik;

  Sammanfattning : I många fall är det viktigt att kunna få ut så mycket och så bra information som möjligt ur tillgängliga mätningar. Att utvinna information om till exempel position och hastighet hos ett flygplan kallas för filtrering. I det här fallet är positionen och hastigheten exempel på tillstånd hos flygplanet, som i sin tur är ett system. LÄS MER

 2. 2. Adaptive Multidimensional Filtering

  Författare :Leif Haglund; Gösta Granlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis contains a presentation and an analysis of adaptive filtering strategies for multidimensional data. The size, shape and orientation of the flter are signal controlled and thus adapted locally to each neighbourhood according to a predefined model. LÄS MER

 3. 3. CPU Resource Management and Noise Filtering for PID Control

  Författare :Vanessa Romero Segovia; Institutionen för reglerteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; resource management; embedded systems; real-time systems; multimedia; multicore; measurement noise; filtering; trade-offs; robustness; performance; SDU; noise gain; PID control;

  Sammanfattning : The first part of the thesis deals with adaptive CPU resource management for multicore platforms. The work was done as a part of the resource manager component of the adaptive resource management framework implemented in the European ACTORS project. The framework dynamically allocates CPU resources for the applications. LÄS MER

 4. 4. Hidden Markov models : Identification, control and inverse filtering

  Författare :Robert Mattila; Bo Wahlberg; Eric Moulines; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hidden markov models; system identification; method of moments; inverse filtering; abdominal aortic aneurysm; medical; markov decision process; structure; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : The hidden Markov model (HMM) is one of the workhorse tools in, for example, statistical signal processing and machine learning. It has found applications in a vast number of fields, ranging all the way from bioscience to speech recognition to modeling of user interactions in social networks. LÄS MER

 5. 5. Managing a cross-institutional setting : a case study of a Western firm's subsidiary in the Ukraine

  Författare :Peter Hultén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary Spanning; Consonance; Cross-Institutional; Dissonance; Filtering; Filtering Conditions; Identity Identification; Institutional Influence; Networks; Norms; Post-Soviet Market; Power; Screening; Socialisation; Vacuum; Företagsetablering; Ukraina; Nätverksplanering; Multinationella företag; Dotterbolag; Postkommunism;

  Sammanfattning : This study explores the development of a Western firm's subsidiary in the Ukraine and sets out to contribute to the theoretical development about the managing of subsidiaries in the Post-Soviet market. The cross-institutional approach to analyse the subsidiary has been adopted to explore influence from the institutional setting of the parent firm and from local institutions. LÄS MER