Sökning: "filter banks"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden filter banks.

 1. 1. On low-complexity frequency selective digital filters and filter banks

  Författare :Linnea Rosenbaum; Håkan Johansson; Tapio Saramäki; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital filters; filter banks; modulated; FRM; Electronics; Elektronik;

  Sammanfattning : En filterbank består av flera filter som arbetar tillsammans för att dela upp en signal i olika frekvensband. De kan också användas för att slå ihop signaler separerade i frekvensplanet till en enda. Sedan tidigt 70-tal har man lärt sig att designa förlustfria filterbankar som alltså inte introducerar några som helst fel i systemet. LÄS MER

 2. 2. Filter bank design for digital speech signal processing : methods and applications

  Författare :Jan Mark de Haan; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Adaptive filter theory; Subband filter banks;

  Sammanfattning : Adaptive filter theory is an important subject in the field of signal processing and has numerous applications in speech processing, telecommunications and mechanical engineering. Examples in speech processing include suppression of background noise, echo cancellation and dereverberation (acoustic path equalization). LÄS MER

 3. 3. Contributions to Reconfigurable Filter Banks and Transmultiplexers

  Författare :Amir Eghbali; Håkan Johansson; Fred Harris; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A current focus among communication engineers is to design flexible radio systems to handle services among different telecommunication standards. Thus, lowcost multimode terminals will be crucial building blocks for future generations of multimode communications. LÄS MER

 4. 4. Contributions to low-complexity maximally decimated filter banks

  Författare :Linnea Rosenbaum; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Filter banks are systems of several filters with a common input or a common output. They are used whenever a signal needs to be split up into different frequency bands. The first filter banks were introduced in the seventies, and about ten years later it was shown how to design filter banks which do not introduce any errors to the signal. LÄS MER

 5. 5. Filter Bank Design for Subband Adaptive Filtering

  Författare :Jan Mark de Haan; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Signal Processing; Filter Bank Design; Subband Adaptive Filtering;

  Sammanfattning : Adaptive filtering is an important subject in the field of signal processing and has numerous applications in fields such as speech processing and communications. Examples in speech processing include speech enhancement, echo- and interference- cancellation, and speech coding. LÄS MER