Sökning: "film och minne"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden film och minne.

 1. 1. Nazityskland i populärkulturen Minne, myt, medier

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Eva Kingsepp; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nazi Germany; popular culture; film; videogames; myth; collective memory; Nazityskland; populärkultur; film; dataspel; myt; kollektivt minne; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The study follows the tradition of Cultural Studies, with a special interest in visual culture, and examines how history is being represented in different media, how these representations are interpreted by the audience, and how the outcome functions in the individual knowledge-building about this particular era. Here the notion of what is often called a collective, or cultural, memory, is important; both as a vehicle for a dominant discourse on memory and as a counterpart to individual memory, which might be more or less in agreement or opposition with the dominant. LÄS MER

 2. 2. Det förflutna är ett främmande land : Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculties of Humanities and Theology

  Författare :Sanjin Pejkovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02-09]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; film; Jugoslavien; Josip Broz Tito; film och minne; filmteori; Nationalism;

  Sammanfattning : I samband med det forna Jugoslaviens upplösning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av området, har det gjorts dokumentärfilmer som på olika sätt berört det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets död. Jugoslaviens kollaps var en historisk händelse av stor betydelse för de individer och det kollektiv som utgjorde landet, men också för regionen, för Europa och världen. LÄS MER

 3. 3. Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Detta är en avhandling från Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm

  Författare :Roger Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history since 1914 ; film; school textbooks; union history; monuments; graves; funerals; the Welfare State and the Swedish Model; symbolism; historical consciousness; Ådalen 1931; class-based collective identity; Nutidshistoria från 1914 ; Political history; Politisk historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns en skillnad mellan historia som vetenskap och historia som historiskt minne, som boken vill fästa uppmärksamhet på. Ådalen som motbild till det trygga Folkhemmet är en bild av hur vi kan uppleva verkligheten. Inte nödvändigtvis hur den såg ut. LÄS MER

 4. 4. Den stora gruvstrejken i Malmfälten En muntlig historia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Historiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Robert Nilsson Mohammadi; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Oral history; to give voice; memory; narrative; documentary theatre; solidarity; miners’ strike; mining; miners; labour history; LKAB; The Norrbotten ore fields; wild cat strikes; social movements; the new left; Muntlig historia; att ge röst; minne; berättelse; gruppteater; solidaritet; gruvstrejk; gruvarbete; gruvarbetare; arbetslivshistoria; LKAB; Malmfälten; vilda strejker; sociala rörelser; den nya vänstern; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation explores how the miners’ strike in the Norrbotten ore fields 1969–70 has been made meaningful. For a long time, this strike has been a centre of debates and reflections on society, culture, and history in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Visuella vändningar : Bild och estetik i Kerstin Ekmans romankonst

  Detta är en avhandling från Uppsala : Svenska Litteratursällskapet

  Författare :Cecilia Lindhé; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Kerstin Ekman; image; ekphrasis; intermediality; iconic; filmic and virtual projection; narratology; dialogicity; intertextuality; W. J. T. Mitchell; Mikhail Bakhtin; Eyvind Johnson; Rune Hagberg; Litteraturvetenskap; WJT Mitchell;

  Sammanfattning : This is a dissertation on how an aesthetics of fiction is formulated at the intersection of, and oscillation between, image-construction and image-criticism in three novels by Kerstin Ekman: En stad av ljus (1983), Händelser vid vatten (1993), and Gör mig levande igen (1996). The purpose of the dissertation is to analyze the movement of this oscillation and demonstrate how it is intertwined, not only with the aesthetic practice characterizing these novels, but also with their interpretation of the past and the contemporary. LÄS MER