Sökning: "film musik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden film musik.

 1. 1. Monsters I Love : On Multivocal Arts

  Författare :Alex Nowitz; Rolf Hughes; Sten Sandell; Åse Tone; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Music; acousmatic and disembodied voice; æsthetics of uncertainty and in-between; composer-performer; contemporary vocal performance art; custom musical instrument DIY ; digital musical instrument DMI ; electronic and electroacoustic music; expanding the field of vocal performance art; extended vocal techniques; extending the voice; gesture-controlled live electronics; improvisation and real-time composition; inclusive vocal performance practises; interactive sound and music; multidirectional listening; multivocality; multivocal voice; new vocality; sampling practises for vocal and musical improvisation; schizophonic practices; sensor-based and computer-based technology; singer-composer; sound art; sound technology; STEIM; strophonion; vocal materiality and liminality; vocal personas; vocal sound dance; wireless technology; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : Proposing a ‘multivocal practice’ in the vocal arts, this exposition (documented artistic research project) embodies an inclusive approach to four core categories for the contemporary performance voice: the singing, speaking, extended and disembodied voice. The culmination of a four-year PhD project in the Performative and mediated practices, with specializations in choreography/film and media/opera /performing arts, it documents artistic research sub-projects through the presentation of multimedia material, interweaving performance recordings with reflection and informative threads. LÄS MER

 2. 2. Levandegörandets poetik På spaning efter musikdramat Gränsland och transformationen av dramat via text, vokalt och instrumentalt agerande

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Kerstin Perski; Kristina Hagström-Ståhl; Bengt Bok; Sten Sandell; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; opera; libretto; music and text; dramaturgy; music drama; cross-border methods; collaborative processes; reciprocal processes; sketches; phenomenological method; intentionality; common intentionality; emotional figured bass; the terrain map; physical poetry; vocal acting; instrumental acting; synergy; synesthetic connections; the transformation navigator; the third image; emotional gesticulation; emotional enrichment; I–Thou; I–It; opera; libretto; text; dramaturgi; musikdramatik; transformation; gränsöverskridande metoder; kollaborativa processer; reciproka processer; skisser; fenomenologisk metod; intentionalitet; gemensam intentionalitet; känslomässig generalbas; terrängkartan; fysikalisk poesi; vokalt agerande; instrumentalt agerande; synergi; synestetiska samband; transformationsvägvisare; den tredje bilden; emotionell gestikulation; emotionell anrikning; Jag–Du; Jag–Det; Performativa och mediala praktiker; med inriktning mot film och media koreografi opera scen; Performative and mediated practices; with specializations in choreography film and media opera performing arts;

  Sammanfattning : From the librettist’s perspective, the traditional working methods which tend to dominate in the creation of new music drama, often result in a situation where the initial intentions are lost along the way. How can we get away from a rigid methodology, where the different professionals involved in the creation of new music drama have to succumb to a procedure which can be likened to a whispering game? A procedure, where the dramatic content, rather than undergoing an emotional enrichment in its transformation into music, often loses the crucial connections to the initial intentions. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har också rätt att ljudsätta världen” : Om tjejers och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms konstnärliga högskola

  Författare :Camilla Jonasson; [2020-04-14]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; musikpedagogik; musikskaparhybrid; ; musikteknologi; tjejer och transpersoner hbtqia ; sociomaterialitet;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to contribute to a better understanding of the relations between music technology and girls and transgender persons (aged 13–21) in music making. The research subject is leisure time music making in music technology learning environments, where issues of gender equality are emphasized. LÄS MER

 4. 4. De mörka labyrinterna : Gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerström

  Författare :Mattias Fyhr; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gotik; gotisk roman; gotisk litteratur; skräckromantik; skräck; Inger Edelfeldt; Mare Kandre; Per Hagman; Alexander Ahndoril; Nikanor Teratologen; Magnus Dahlström; Bruno K Öijer; Åsa Grennvall; Horace Walpole; Ann Radcliffe; Matthew Gregory Lewis; Mary Shelley; Charles Maturin; Edgar Allan Poe; Lovecraft; Bret Easton Ellis; Neil Gaiman; Lovecraft; The Cure; Cortex; The Damned; Emperor; Fields of the Nephilim; Freddie Wadling; Joy Division; Sisters of Mercy; Lucio Fulci goth; vampyrer; monster; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De mörka labyrinterna : gotiken i litteratur, film, musik och rollspel

  Detta är en avhandling från Lund : Ellerström

  Författare :Mattias Fyhr; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Gotisk litteratur; Skräckfilm; Skräck i konsten; Rollspel;

  Sammanfattning : Behandlar Inger Edelfeldt, Mare Kandre, Per Hagman, Alexander Ahndoril, Nikanor Teratologen, Magnus Dahlström, Bruno K Öijer, Åsa Grennvall, Horace Walpole, Ann Radcliffe, Matthew Gregory Lewis, Mary Shelley, Charles Maturin, Edgar Allan Poe med flera.... LÄS MER