Sökning: "film i so"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden film i so.

 1. 1. Film i stadens tjänst: Göteborg 1938-2015

  Författare :Erik Florin Persson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; beställningsfilm; stadsfilm; stadsmarknadsföring; kommunal reklam; kommunal information; lokal filmhistoria; useful cinema; non-theatrical film; sponsored films; non-fiction film;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to map and analyze the production of municipal city films in Gothenburg between 1938 and 2015 in relation to economic and political changes of the city. Covering a total of fourteen larger film projects as well as several shorter films, the focus of the study lies both on the commission, distribution, and screening of the studied films and on the manner in which the city of Gothenburg and its inhabitants are represented. LÄS MER

 2. 2. Playtime! : en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet

  Författare :Catharina Hultkrantz; Anna Larsson; Karlsson Martin; Tomas Axelsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history didactics; teaching history with film; teacher s view of film; use of history; genetic and genealogical historical understanding; film studies; history of education; historiedidaktik; film i historieundervisning; lärares syn på film; historiebruk; genetisk och genealogisk historieförståelse; filmvetenskap; utbildningshistoria; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Showing movies to pupils is hardly a new, innovative teaching method. However, knowledge about how film is used and why, as well as what kind of film is used is scarce. LÄS MER

 3. 3. Historien som fiktion : gymnasieelevers erfarande av spelfilm i historieundervisningen

  Författare :Maria Deldén; Monica Reichenberg; Carola Nordbäck; Silwa Claesson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history didactics; film reception; phenomenology; lifeworld approach; historical feature film; historical thinking; historical empathy; historiedidaktik; filmreception; fenomenologi; livsvärldsansats; historisk spelfilm; historiskt tänkande; historisk empati; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The present study explores the reception of historical feature films in history education. It is concerned with how pupils experience the films as well as the significance of the feature film for their understanding and interpretation of history. LÄS MER

 4. 4. En sund själ i en sund kropp : hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930

  Författare :Lena Hammarberg; Eva Palmblad; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; Elementary School; Hygiene; Health Education; School History in Sweden in the 19th century; School History in Sweden in the 20th century; Stockholm: Maria Elementary School.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : A sound mind in a sound body is a study of the health policy in Stockholm's elementary schools. One of the city's schools is used as a representative focus: the Maria Elementary School. The efforts of the school's leadership, medical staff and corps of teachers to create clean and healthy children, are broadly described. LÄS MER

 5. 5. Det figurala och den rörliga bilden : Om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact

  Författare :Karl Hansson; Astrid Söderbergh Widding; Dan Karlholm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Estetik; visuell kultur; filmteori; videokonst; digitala medier; det figurala; haptisk visualitet; Jean Epstein; Bill Viola; Artintact; Film; Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is a comparative study of the concept of the figural in relation to moving images with three case studies on filmmaker and writer Jean Epstein (1897-1953), video artist Bill Viola (1951-) and the cd-rom art magazine Artintact 1-5 (1994-1999). The conceptually focused case studies also enable a comparison between the different media technologies of film, video and new digital media. LÄS MER