Sökning: "film analys seven"

Hittade 1 avhandling innehållade orden film analys seven.

  1. 1. Större våld än nöden kräver? : Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995

    Detta är en avhandling från Boréa Bokförlag

    Författare :Ulf Dalquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TV; video; social problems; media effects; media effects research; social constructivism; moral panic; claims-making; censorship; Press and communication sciences; rhetorics; Media violence; film; Journalistik; media; kommunikation;

    Sammanfattning : Popular AbstractStudien är ett försök att analysera den sociala konstruktionen av "medievåld" i den svenska pressdebatten 1980-1995. Totalt analyserades 1029 artiklar ur sju av Sveriges största dags- och kvällstidningar. Många artiklar refererar till vetenskapliga "bevis" att våld i medierna föder faktisk aggression. LÄS MER