Sökning: "fiktiva böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden fiktiva böcker.

 1. 1. Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande : Om Snusmumrikens vårvisa och en björn med mycket liten hjärna

  Författare :Gunnlög Märak; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The major. aim of this study was to investigate children's ways of making meaning of complex literary texts. Research by Heath and Bourdieu has shown that cultural dispositions vary in different communities. They claim that children's narratives and cultural practices are related to informal socialization in their home environments. LÄS MER

 2. 2. Familjen i dalen : Tove Janssons muminvärld

  Författare :Boel Westin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Mumintrollen fiktiva gestalter; Jansson; Tove; 1914-2001;

  Sammanfattning : Convincing children’s books are full of symbols, identification, self-obsession, Tove Jansson writes in an essay. My study of the construction of the Moomin world, the author’s way of writing and her creative methods aims to penetrate deeper into this universe and to discover its artistic potential. LÄS MER

 3. 3. The Victorian Governess Novel

  Författare :Cecilia Wadsö-Lecaros; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Victorian governess; didactic fiction; education in literature; women and work in the nineteenth century; nineteenth-century English novel; marginalisation of women; female education in the nineteenth century; English language and literature; governesses in literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This thesis investigates the Victorian governess novel as a specific genre. A comprehensive set of nineteenth-century governess novels has been examined in relation to contemporary non-fictional sources dealing with governess work and female education. LÄS MER

 4. 4. Där berättelsen äger rum : Narration, perception och kognition i ett kombinerat text- och läsarperspektiv med exempel ur Eyvind Johnsons författarskap

  Författare :Ulf Pettersson; Lars Elleström; Bo G Jansson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Intermedialitet; kognitiv poetik; narratologi; Eyvind Johnson; spatialitet; läsare; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : I en narratologisk studie granskas spatialitet i skönlitterär prosatext. I texten undersöks några spatiala nivåer som kan länkas till extradiegetisk berättarinstans och "normal" perception kontra drömmar och visioner hos karaktärer inom diegesen. LÄS MER

 5. 5. Det etiska projektet och det estetiska. Tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap

  Författare :Helen Andersson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Lars Ahlin.; Theology; the Other; responsibility; intrasubjectivity; intersubjetivity; intertextuality; referentiality; autobiography; aesthetics; fiction; Teologi; ethics; Etik; litteraturvetenskap; tvärvetenskap; Lars Ahlin; Estetik; Aesthetics; Etik; Ethics; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : As my title indicates, this dissertation is oriented towards two academic subjects: Ethics and Literature. Of late, the borderland between these two disciplines has attracted international scholarly attention. Within ethics, literary works are becoming a primary material; conversely, the study of literature has taken on ethical issues. LÄS MER