Sökning: "fiende"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet fiende.

 1. 1. En fiende till civilisationen : manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet

  Författare :Tommy Gustafsson; Kristian Gerner; Erik Hedling; Irene Andersson; Jan Olsson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Boyhood; Censorship; Children; Consumerism; Fatherhood; Gender relations; Love; Masculinity; Melodrama; The pluralism of film; Racism; Sexuality; Swedish film of the 1920s; New woman; Film; Filmvetenskap; History; Historia; Gender studies; Genus; Film Studies; Filmvetenskap; Historia; History; Gender Studies; Genusvetenskap; Masculinity; Gender Relations; “The Pluralism of film”; The New Woman; Youth Culture; Boyish Masculinity; Queer; Popularity; Stereotypes; Race; Modern Masculinity; Gösta Ekman; Gender; Film Culture; Ethnicity; Class; Homosexuality; Emotions; Consumer Culture; Swedish Film of the 1920s;

  Sammanfattning : The setting for this study is Swedish film culture of the 1920s, which has been studied with a focus on representations of masculinity and gender relations according to four themes: 1) children and youth 2) fatherhood and love 3) sexuality and popularity 4) ethnicity and racial stereotyping.      The rise of new consumer culture in the first decades of the 20th century created turmoil between traditional and modern values, not least when it came to conceptions of gender. LÄS MER

 2. 2. Den allrakäraste fienden : Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939

  Författare :Ainur Elmgren; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; västerlandets bålverk; främling; frände; mellankrigstiden; media; kulturelit; bildning; press; bilden av; identifikation; den andra; fiende; nationell identitet; svenskhet; finskhet; Finland; Sverige; stereotyping; stereotyp; nationalism; historia; autoexotism; självexotism; antisemitism; xenofobi;

  Sammanfattning : This thesis studies stereotypes of Sweden and Swedishness in the Finnish press 1918–1939. It maps the genealogy of the images and analyzes the use of stereotypes. In newly independent Finland, the press conveyed debates about national values and political goals. LÄS MER

 3. 3. Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

  Författare :Gunilla Lindgren; Engelska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Vassar College; liberal-arts education for women; Jean Webster; Julia A. Schwartz; Caroline M. Fuller; Helen D. Brown; Alfred Tennyson s The Princess; education in literature; women s higher education in North America; women s education in fiction; college fiction; college girls; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Twenty years after Vassar College welcomed the first American female undergraduates in 1865, the experiences of women college students began to be fictionalized in so-called college stories. This thesis shows how higher education is presented in the novels, collections of short stories, and serialized stories for female readers published before the United States was involved in the First World War. LÄS MER

 4. 4. Dylan i 60-talet. Tematiken i Bob Dylans sångtexter och dikter 1961-67

  Författare :Mats Jacobsson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturteori; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; literature criticism; The 60´s; song lyrics; contexts and interpretation; thematics; Guthrie tradition; society as father; generation conflict; The Beat Poets; Black Humor; litteraturkritik; New Left; Musicology; General and comparative literature; Musikvetenskap;

  Sammanfattning : Bob Dylan (b. 1941) became known as an enfant terrible and a regenerator of rock lyrics already in the tumultuous 60´s. His constantly shifting roles as musician and songwriter, combined with his notable reserve, have led to the growth of a plethora of myths surrounding his person and work. LÄS MER

 5. 5. Portrait of a villain : Laban the Aramean in rabbinic literature

  Författare :Karin Zetterholm; Yair Zakovitch; Sweden Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Religionsvetenskap; Study of Religions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att försöka förklara varför araméen Laban, vilken i Bibeln (Genesis) framstår som en ganska harmlös bifigur, i rabbinsk litteratur i allmänhet betraktas som en av Jakobs och därmed Israels stora fiender. Avhandlingen hävdar att bilden av Laban som en skurk utvecklats som ett resultat av rabbinsk hermeneutik och att de egenskaper som tillskrivs honom i rabbinsk litteratur inte valts p. LÄS MER