Sökning: "fibromyalgia"

Visar resultat 16 - 20 av 58 avhandlingar innehållade ordet fibromyalgia.

 1. 16. Proteomics Studies of Subjects with Alzheimer’s Disease and Chronic Pain

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Payam Emami Khoonsari; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bioinformatics; microservices; biomarkers; Alzheimer s disease; chronic pain; fibromyalgia; neuropathic pain; spinal cord stimulation; cloud computing; proteomics; metabolomics; software; workflows; data analysis; mass spectrometry; Bioinformatics; Bioinformatik; Neurology; Neurologi; Geriatrics; Geriatrik;

  Sammanfattning : Alzheimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disease and the major cause of dementia, affecting more than 50 million people worldwide. Chronic pain is long-lasting, persistent pain that affects more than 1.5 billion of the world population. LÄS MER

 2. 17. Musculoskeletal pain rehabilitation A one-year follow-up of occupational performance, psychosocial functioning and disability

  Detta är en avhandling från Rehabilitation medicine

  Författare :Elisabeth Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Activities of Daily living; rehabilitation; chronic pain; pain management; treatment outcome; disability evaluation; coping behavior; occupational therapy; fibromyalgia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Interdisciplinära smärtrehabiliteringsprogram har visat bättre resultat än mindre intensiva åtgärder. Det saknas dock kunskap inom flera olika områden. Denna avhandling har bland annat fokuserat vilka aktivitetsproblem som personer som genomgått ett sådant program upplever viktigast att förbättra. LÄS MER

 3. 18. Self-rated aggression. Psychobiological aspects and gender issues in medical-psychiatric practice

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Helena Prochazka; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; self-rated aggression; questionnaire; AQ-RSV; physical aggression; verbal aggression; hostility; anger; monoamine metabolites; platelet MAO activity; testosterone; fibromyalgia; depression; gender; sex; female;

  Sammanfattning : Background. The complexities of human aggression are of vital research interest in numerous scientific disciplines. In medical research, aggression is generally studied by means of self- or observer-rated inventories, clinical observations, or neurobiological research. Objectives. LÄS MER

 4. 19. Acupuncture - effects on muscle blood flow and aspects of treatment in the clinicla context

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Margareta Sandberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acupuncture; muscle blood flow; non-invasive; photoplethysmography; fibromyalgia; pain; postmenopausal symptoms; psychological distress; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Physiotherapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Sjukgymnastik fysioterapi;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to elucidate and investigate psychophysiological aspects and effects of acupuncture and needle stimulation. Within this framework emphasis was directed toward the effects of needle stimulation (acupuncture) on muscle blood flow in the tibialis anterior and trapezius muscles in healthy subjects and patients suffering from chronic muscle pain. LÄS MER

 5. 20. Patienten som person om mening och dialog i allmänmedicinsk praktik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Olle Hellström; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; general practice; meaning; dialogue medicine; doctor-patient relation; narrative; fibromyalgia; health; empirical phenomenological psychological method; critical reflection; case analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER