Sökning: "fetal diagnosis"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden fetal diagnosis.

 1. 1. Fetal Anomalies Surveillance and Diagnostic Accuracy of Ultrasound and Magnetic Resonance Imaging

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hashem Amini; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pregnancy termination; fetal anomalies; antenatal diagnosis; ultrasound; second trimester; fetal MRI; CNS anomalies; pregnancy management; non-CNS anomalies; fetal autopsy; birth defects registry; ascertainment; spina bifida; cleft lip palate; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar; MEDICINE Surgery Obstetrics and women s diseases Obstetrics and gynaecology; MEDICIN Kirurgi Obstetrik och kvinnosjukdomar Obstetrik och gynekologi; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : The aims were to investigate the accuracy of ultrasound in diagnosis of structural fetal anomalies with special focus on false positive findings (I), to evaluate the additional value of second trimester fetal MRI on pregnancy management (II-III) and to estimate the ascertainment in the Swedish Birth Defects Registry and incidence of spina bifida and cleft lip/palate (IV).Retrospectively, 328 fetal autopsies were identified where pregnancies were terminated due to ultrasonographically diagnosed fetal anomalies. LÄS MER

 2. 2. Ultrasound screening for fetal anomalies

  Detta är en avhandling från Department of Obstetrics and Gynecology, Lund University

  Författare :Annamari Nikkilä; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sexuality; Obstetrik; andrology; congenital malformations; ultrasound; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; gynaecology; Obstetrics; fetal diagnosis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish SAMMANFATTNING PÅ SVENSKA (Swedish summary) Ultraljud används sedan 1970-talet rutinmässigt under graviditet. Undersökningen görs vanligen vid 17-18 graviditetsveckor och syftet med undersökningen är att datera graviditeten dvs bestämma tiden för beräknad förlossning. LÄS MER

 3. 3. Women's experiences and reactions when a fetal malformation is detected by ultrasound examination

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Nina Asplin; Sophiahemmet Högskola.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prenatal diagnosis; Ultrasound examination; Information; Decision-making; Prenatal depression; Postnatal depression; Anxiety; Attachment; Care; prenatal diagnosis;

  Sammanfattning : Background: Second trimester ultrasound examination among pregnant women in Sweden is almost universal. The detection of a fetal malformation on ultrasound puts health care providers and pregnant women in a difficult and precarious situation. LÄS MER

 4. 4. Prenatal Diagnosis of Haemophilia - psychological, social and ethical aspects

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Ulf Tedgård; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reproduction; sense of coherence; risk factors; psychological reactions; genetic counselling; chorionic villus sampling; fetal blood sampling; fetoscopy; Haemophilia; prenatal diagnosis; therapeutic abortion; follow-up study; Pediatrics; Pediatri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hemofili (blödarsjuka) A och B, är X-kromosomalt, recessivt, nedärvda sjukdomar som orsakas av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktor VIII respektive IX i blodet (FVIII och FIX). Sjukdomen drabbar män och överförs till nästa generation av kvinnliga bärare, som vanligtvis inte själva har några blödnings-symtom. LÄS MER

 5. 5. 12-14 week scan with emphasis on risk assessment for fetal structural malformations and fetal loss

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Maria-Dorothea Westin; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Obstetrik; gynekologi; andrologi; reproduktion; sexualitet; reproduction; sexuality; Obstetrics; gynaecology; andrology; Miscarriage; Malformation; Congenital cardiac defect; Nuchal translucency; Prenatal diagnosis; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Risk assessment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund I Sverige erbjuds samtliga gravida kvinnor ett rutinultraljud vid 18-20 graviditetsveckor. Syftet med undersökningen är att fastställa antalet foster, uppskatta graviditetslängd samt granska fosteranatomin för att upptäcka eventuella missbildningar. LÄS MER