Sökning: "feminization"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet feminization.

 1. 1. Kampen om katedern feminiserings- och professionaliseringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860-1906

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Christina Florin; Umeå universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish history; 19th and 20th social history; history of education; history of women; elementary school teachers; female teachers; organized capitalism; feminization; professionalization; Folkskolan; Sverige; genusaspekter; 1800-talet; Lärare; Professionalisering;

  Sammanfattning : The thesis deals with the development of the secondary school teaching professionduring the second half of the 19th century and the early 20th century. The emphasisof the study is on the concurrence of three structural processes in this profession:feminization, professionalization and governmental bureaucratization. LÄS MER

 2. 2. Patterns of migration and socio-economic change in Lao PDR

  Detta är en avhandling från Umeå : Kulturgeografiska Institutionen, Umeå universitet

  Författare :Kabmanivanh Phouxay; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Migration; Socio-eceonomic change; feminization; urban industrial work; migrant workers; Vientiane; Lao PDR.; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate patterns and consequences of internal and international migration in Laos during the period 1985-2005 on both a macro-and a micro-level. The thesis focuses on the influences of socio-economic change and government policies on inter-regional and rural-urban migration as well as on crossborder migration from Laos to Thailand. LÄS MER

 3. 3. I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 Servants and masters. Gender, contract, and power relations in the servant institution in Sweden, 1730-1860

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Carolina Uppenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; laga försvar; compulsory service;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyze the power relations of labour and gender in the servant institution during the agrarian revolution in Sweden. The positions of servant, master and mistress are analyzed theoretically as a gendered, contracted position with both economic and moral dimensions attached to them. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER

 5. 5. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER