Sökning: "feministisk posthumanism"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden feministisk posthumanism.

 1. 1. Materiella vändningar läsningar av Parland, Lispector, Berg och Byggmästar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jenny Jarlsdotter Wikström; Maria Jönsson; Elisabeth Friis; Sven Anders Johansson; Amelie Björck; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The material turn; feminist new materialism; posthumanism; critical plant studies; ecocriticism; object-oriented ontology; queer ecocriticism; Henry Parland; Clarice Lispector; Aase Berg; Eva-Stina Byggmästar; Den materiella vändningen; Henry Parland; Clarice Lispector; Aase Berg; Eva-Stina Byggmästar; feministisk nymaterialism; posthumanism; kritiska växtstudier; ekokritik; objektorienterad ontologi; queer ekokritik; Literature; litteraturvetenskap; genusvetenskap; gender studies;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to examine the analytical potential of  the ”material turn” within the field of literary studies. In particular, it explores how theoretical perspectives associated with the material turn may shed light on the work of four writers: Henry Parland (Finland, 1908–1930), Clarice Lispector (Brazil, 1920–1977), Aase Berg (Sweden, b. LÄS MER

 2. 2. Glitch i Idrottslandet en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Eva Linghede; Håkan Larsson; Karin Redelius; Fiona Dowling; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sport; gender; sex; heteronormativity; queer; glitch; figuration; intra-activity; feminist posthumanism; creative analytical writing; equestrianism; intersex; idrott; könsnormer; heteronormativitet; queera; glitch; figuration; intra-aktion; feministisk posthumanism; kreativt analytisk skrivande; ridsport; intersex; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The dominant story in critical sports research is that sport is characterised by heteronormativity and hegemonic masculinity norms. These norms are manifested in sexism, homophobia, homonegativity and racism which affect all athletes, regardless of identity. Although important, this is a story that risks reinforcing ideas of how all sport “is”. LÄS MER

 3. 3. Breathing Matters Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Górska; Cecilia Åsberg; Nina Lykke; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

  Sammanfattning : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. LÄS MER