Sökning: "feministisk posthumanism"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden feministisk posthumanism.

 1. 1. Glitch i Idrottslandet en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Eva Linghede; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sport; gender; sex; heteronormativity; queer; glitch; figuration; intra-activity; feminist posthumanism; creative analytical writing; equestrianism; intersex; idrott; könsnormer; heteronormativitet; queera; glitch; figuration; intra-aktion; feministisk posthumanism; kreativt analytisk skrivande; ridsport; intersex; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The dominant story in critical sports research is that sport is characterised by heteronormativity and hegemonic masculinity norms. These norms are manifested in sexism, homophobia, homonegativity and racism which affect all athletes, regardless of identity. Although important, this is a story that risks reinforcing ideas of how all sport “is”. LÄS MER

 2. 2. Breathing Matters Feminist Intersectional Politics of Vulnerability

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Górska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Breath; breathing; intersectionality; vulnerability; social and environmental justice; black lung; phone sex work; anxieties; panic attacks; matterwork; embodiment; affect; agential realism; posthumanities; postconstructionism; new materialism; environmental humanities; cultural studies; feminism; gender; Andning; intersektionalitet; sårbarhet; social rättvisa och klimaträttvisa; pneumokonios; telefonsex; postkonstruktionism; ångest; panikattacker; materiaarbete; förkroppsligande; affekt; agentiell realism; posthumanism; nymaterialism; miljöhumanism; kulturstudier; feminism; genus;

  Sammanfattning : Breathing is not a common subject in feminist studies. Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. LÄS MER