Sökning: "feministisk konst"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden feministisk konst.

 1. 1. Randi Fisher - svensk modernist

  Författare :Linda Fagerström; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Randi Fisher; Gender and art; Cultural Sociology; Pierre Bourdieu; Concretism; Men of 1947 ; Gender and art critiscism; Women artists self-portraits; Swedish modernism; Public art; Humanities; Humaniora; Modernism; konst; Sverige; Art science; Konstvetenskap; Gender Studies; Genusvetenskap;

  Sammanfattning : The main subject of this thesis is the art of Swedish artist Randi Fisher (1920-1997). She was educated at Royal Academy of Fine Arts in Stockholm and mainly worked as a painter in many techniques. Textile art and public art cought her interest, and, from 1960 and onwards, stained glass painting. LÄS MER

 2. 2. Upsetting the male : Feminist interventions in the new queer wave

  Författare :Louise Wallenberg; Julianne Piduck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Queerteori; feministisk teori; queer film; Film; Filmvetenskap; Cinema Studies; filmvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett annat flickrum: Kön, ålder och sexualitet i Maria Lindbergs, Anna Maria Ekstrands och Helene Billgrens flickbilder

  Författare :Kajsa Widegren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; flickor; barndom; feministisk konst; postmodernism; kvinnliga konstnärer; sexuella övergrepp; sexuell agens; materialitet; diskursanalys; bildanalys;

  Sammanfattning : Abstract Avhandlingens utgår från två grundantaganden: att barndomen konstrueras genom olika typer av meningsskapande processer och att bildkonst har en lång tradition av att bidra till detta. Avhandlingen undersöker tre svenska, samtida konstnärskap och de sätt som deras bildkonst har förhållit sig till olika diskurser om kön, ålder och sexualitet. LÄS MER

 4. 4. Digitala speglar : föreställningar om lärarrollen och kön i lärarstudenters bilder

  Författare :Eva Skåreus; Åsa Bergenheim; Anders Marner; Liv Merete Nielsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; digital art; teacher education; art teacher; feminism; image; self reflection; picture analysis; representation; digitala bilder; lärarutbildning; bildlärare; feministisk teori; självreflektion; bildanalys; representation; Aesthetic subjects; Estetiska ämnen; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att undersöka visualiserade föreställningar om bildläraryrket vid Lärarutbildningen genom att analysera hur bildlärarstudenter i digital bild gestaltar sig som lärare, samt betydelser av kön i dessa bilder. Bilderna har analyserats diskursivt för att söka svar på frågorna: Vad är det i lärarrollen som kommer till uttryck i dessa bilder? Vilka betydelser av kön visualiseras? Vilka visuella grepp har bildmakarna använt? Hur kan man förstå de val studenterna gjort? Det empiriska materialet består av femtionio bilder, gjorda av fyrtiofem kvinnor och fjorton män. LÄS MER