Sökning: "feminist pragmatism"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden feminist pragmatism.

 1. 1. Transformativa kunskapsprocesser för verksamhetsutveckling En feministisk aktionsforskningsstudie i förskolan

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Claudia Gillberg; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; feminist action research; feminist pragmatism; professional development; learning in organisations; knowledge processes; agency; social justice; preschool teachers; university; scholarship of engagement; gender equity; aktionsforskning; feminism; pragmatism; professionsutveckling; lärande i organisationer; kunskapsprocesser; social rättvisa; förskollärare; universitet och samverkan; jämställdhet; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : Denna avhandling hade två syften. 1. Att i ett organisations-, professions- och pedagogiskt samverkansperspektiv studera några förskollärares möjligheter och hinder för utvecklingen av en genusmedveten pedagogik. 2. LÄS MER

 2. 2. "Democracy begins at home" Utbildning om och för hemmet som medborgarfostran

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karin Hjälmeskog; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; democracy; gender equality; feminism; pragmatism; home economics; citizenship education; discourse; curriculum theory; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is intended as a contribution to a discussion about education, especially when related to democracy and gender equality, in other words citizenship education. A strategy for the inquiries is developed, termed a feminist pragmatist attitude. The focus is on thqualitative content of education i.e. LÄS MER

 3. 3. Patchworking publics-in-the-making : design, media and public engagement

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Culture and Society, Malmö University. School of Arts and Communication (K3)

  Författare :Kristina Lindström; Åsa Ståhl; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Humanities Social Sciences; design; media; collaboration; making; technology; materiality; material turn; interaction design; media and communication studies; publics; feminist technoscience;

  Sammanfattning : This is a collaborative practice-based thesis by publication written across two disciplines: interaction design, and media and communication studies. Based on Threads – a Mobile Sewing Circle, a travelling exhibition in which participants are invited to embroider an SMS by hand and with an embroidery machine connected to a mobile phone, this thesis puts forward the concept of publics-in-the-making. LÄS MER