Sökning: "feminist legal theory"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden feminist legal theory.

 1. 1. On the Ontology of Love, Sexuality and Power : Towards a Feminist-Realist Depth Approach

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro uiversitet

  Författare :Lena Gunnarsson; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender Studies; Genusvetenskap; Roy Bhaskar; critical realism; dialectical critical realism; feminist theory; gender; Anna G. Jónasdóttir; love power; new materialism; ontology; philosophy of metaReality; sexuality;

  Sammanfattning : The thesis offers a theoretical account of how and why, in contemporary western societies characterized by formal-legal equality and women’s relative economic independence, women continue to be subordinated to men through sexuality and love. By means of an innovative application of Roy Bhaskar’s critical realism, dialectical critical realism and philosophy of metaReality, it investigates and elaborates Anna G. LÄS MER

 2. 2. Ett (o)jämställt transportsystem i gränslandet mellan politik och rätt – En genusrättsvetenskaplig studie av rättslig styrning för jämställdhet inom vissa samhällsområden

  Detta är en avhandling från Malmö : Bokbox

  Författare :Wanna Svedberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender mainstreaming; Transport Law; gender equality; Gender Legal Studies; Feminist Legal Studies; everyday life; Genus System Theory; Transport Policy; Gender Equality Policy; governance; legislation; Gender Equal Transport System; Public Transport Act; The Planning and Building Act; The Road Act; The Railway Act.;

  Sammanfattning : There is a strong connection between transports and power relations. Prevailing gender patterns show that women and men often tend to have different terms and conditions in matters relating to transport in everyday life. LÄS MER

 3. 3. Perplexities of the personal and the political how women's liberation became women's human rights

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Valgerdur Palmadottir; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Feminist theory; Women’s liberation; Human rights; Women’s rights; People’s tribunals; Consciousness raising; the personal is political; International feminist activism; Feminism; politisk teori; personligt och politiskt; privat och offentligt; politiska subjekt; mänskliga rättigheter; medvetandehöjande; folkliga tribunaler; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : In this dissertation, I analyze understandings and employment of the idea that ‘the personal is political’ and how it appears in feminist politico-theoretical thought and activism in the period from the late 1960s until the middle of 1990s. My focus is primarily on the uses of personal stories in activism at the intersections of politics and legal discourse. LÄS MER

 4. 4. Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten : en feministisk analys

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Karin Lundström; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social law; socialrätt; deconstruction.; EU-rätt; post-modernism; feminist legal theory; gender-studies; anti-discrimination; masculinity; European law; EU law;

  Sammanfattning : The thesis describes the development of the enactment of European Community Law in the field of sexual equality during the period of 1957-1997. With post-modern feminist theory as its point of departure, and with post-structuralist linguistics as method, it then analyses the argumentation of the EC Court of Justice in its interpretation of EC legislation during the same period. LÄS MER

 5. 5. Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

  Detta är en avhandling från Iustus förlag

  Författare :Charlotte Agevall; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; genusvetenskap; rättssociologi; brottsoffer; våld; genus; profession; polis; makt; Sociology of law; Institutional theory. Våld i nära relationer; Feminist Theory; Victimology; Domestic Violence; Interpersonal Violence; Police; Power; Accounts; Gender Studies;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to study, through the narratives of women subjected to violence, how men’s violence against women in intimate relationships is accounted for, and how such accounts vary with the type of social relation and context she is in. The specific context in focus here is the legal system, with the police as the first link in the legal chain. LÄS MER