Sökning: "fattigvård"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet fattigvård.

 1. 1. På gränsen till fattigvård En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Rickard Ulmestig; Tapio Salonen; Kerstin Svensson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialbidrag; ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; kommunal arbetsmarknadspolitik; arbetsmarknadspolitik; organisationsteori; fattigvård; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fattigvård och folkuppfostran liberal fattigvårdspolitik 1903-1918

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Mikael Sjögren; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Liberal; poor relief moral education; reform; maintenance obligation; self-help; worthy ; unworthy ; gender system;

  Sammanfattning : The present study treats liberal poor relief policy in Sweden between 1903 and 1918. In using institutionalist theory and Yvonne Hirdman's gender theory, along with qualitative analysis, the author interprets the motives of the actors, distilling from them both the values, attitudes and norms they themselves represented, and those they wished to communicate to the poverty-stricken through poor relief. LÄS MER

 3. 3. På gränsen till fattigvård? En studie om arbetsmarknadspolitik och socialbidrag

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Rickard Ulmestig; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social structures; företagssociologi; Arbetslivssociologi; sociology of enterprise; Sociology of labour; Ekonomisk planering; Economic planning; Samhällsvetenskaper; Social sciences; kommuner; AMS; fattigvård; arbetslöshet; arbetsmarknadspolitik; socialbidrag; Sociala strukturer;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on changes in labour market policies that were provided for unemployed recipients of social assistance between 1989 and 2002 in Sweden. This change is described as a process where the municipalities gradually take greater responsibility for the labour market policies. LÄS MER

 4. 4. Där nöden var som störst : en studie av fattigdom och fattigvård i en småländsk landsbygdssocken 1815-1935 [dvs 1835-1915]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universite

  Författare :Christina Gerger; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fattigdom; Fattigvård; Socialhjälp; Sverige; Småland; 1835-1915; Locknevi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vadstena krigsmanshus En studie av den svenska kronans inrättning för sårade och gamla soldater cirka 1640–1780

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Petersson; Martin Kylhammar; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Sofia Gustafsson; Annika Sandén; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Early Modern Era; state-building; care; poor relief; tidigmodern tid; statsbildning; omsorg; fattigvård;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar det underhåll till sårade och gamla soldater som den svenskastatsmakten organiserade under tidigmodern tid. Undersökningen tar sin utgångspunkt i den tid närstatsmakten började organisera mer omfattande hjälp för soldater, vilket var slutet på Gustav Vasasoch under Erik XIV:s regeringstid i mitten av 1500-talet. LÄS MER