Sökning: "fattigdomen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet fattigdomen.

 1. 1. Makten och fattigdomen : fattigpolitik och fattigvård i 1600-talets Stockholm

  Författare :Christina Unger; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Fattigvård-- Sverige -- Stockholm -- 1600-talet; Fattigdom-- historia -- Sverige -- Stockholm -- 1600-talet; Stockholm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet

  Författare :Olle Lundsjö; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Periferins micrópolis - genus, rum och fattigdom i Costa Rica

  Författare :Karin Grundström; Boende och Bostadsutveckling; []
  Nyckelord :stadsdel; arkitektur; appropriation; Costa Rica; fattigdom; genderisering; genus; kvinnor; micrópolis; periferi; planering; plats; rumsliga praktiker; rum; slum; stadsutveckling; urbanisering; vardagsliv;

  Sammanfattning : I urbaniseringens fotspår materialiseras fattigdomen i slum, kåkstäder och favelas i städer värl-den över. Trots millenniemålen om att minska antalet invånare som lever i slum, visar statistik från FN-Habitat att urbaniseringstakten ökar och att städernas fattiga idag utgör en fjärdedel av världens stadsinvånare. LÄS MER

 4. 4. Studies on Poverty in Mongolia

  Författare :Bolor Naranhuu; Nationalekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Economics of development; Utvecklingsekonomi; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; Mongolia; Transaction costs; Trade liberalization; Chronic poverty; Transient poverty; Inequality; Vulnerability; Poverty; Growth;

  Sammanfattning : This thesis considers various aspects of the poverty in Mongolia, including estimations of the actual as well as future-looking poverty, its distributional and growth components, and selected policy impacts on poverty. Chapter two analyzes the inter-relationship between poverty, growth, and inequality in Mongolia, using Living Standard Measurement Survey (LSMS) for 1998 and 2002. LÄS MER

 5. 5. Tracking down Social Impacts of Products with Social Life Cycle Assessment

  Författare :Elisabeth Ekener; Göran Finnveden; Åsa Moberg; Jean-Pierre Revéret; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Social Life Cycle Assessment;

  Sammanfattning : An important aspect of sustainable development is the social impacts from the consumption of goods and services. A recently developed method for social life cycle assessment (S-LCA) assesses the potential positive and negative social impacts along a product’s life cycle, while avoiding shifting negative impacts from one part of the supply chain to another. LÄS MER