Sökning: "fast fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade orden fast fashion.

 1. 1. WomenWeave Daily "Artisan Fashion" as "Slow and Sustainable Fashion"

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :David Goldsmith; Högskolan i Borås.; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Artisan Fashion; Artisan Textiles; Slow Fashion; Handloom; Heritage Craft; Artisan Economy; Social Enterprise; Khadi; Design Management; Fashion Management; Textile Management; Activity Theory; Business Model Canvas.; Handgjort mode; hantverkstillverkade textilier; långsamt mode; handvävning; kulturellt hantverk; hantverksekonomi; socialt företagande; khadi; Design Management; management inom modesektorn; management inom textiltillverkning; Aktivitetsteori; Business Model Canvas.; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : As awareness has grown of the detrimental, often lethal, aspects of fashion production and use, so too has a global movement to diminish its environmental harms and mediate its social exploitation. In all types of commercial, academic, and popular discourse about fashion, words such as eco-friendly, green, ethical, fair, and slow -- the last being a catch-all term for all things “not fast fashion”-- are ubiquitous. LÄS MER

 2. 2. One-piece fashion : Demand driven supply chain management

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Jonas Larsson; Högskolan i Borås.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fashion logistics; mass customisation; supply chain management; knitwear; agility; demand chain management; Fashion Management;

  Sammanfattning : The fashion market is characterised by short life cycles, low predictability, and high impulse purchasing. In order to respond to these characteristics, companies are constantly introducing new collections and models. LÄS MER

 3. 3. Consumer Contextual Learning : The Case of Fast Fashion Consumption

  Detta är en avhandling från Borås : Högskolan i Borås

  Författare :Emma Samsioe; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-06-08]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; consumer learning; participation; context; group interviews; time perception; time work; shopping; fast shopping; newness; fast fashion; learning; consumer learning; participation; context; group interviews; time perception; time work; shopping; fast shopping; newness; fast fashion;

  Sammanfattning : Den ständiga jakten på de allra senaste trenderna är en tidskrävande och intensiv aktivitet bland konsumenter som vill hålla sig uppdaterade inom det snabba modet. Fast fashion konsumtion ger möjligheter för konsumenter att hitta och prova nya trender, skapa de senaste klädkombinationerna, och leka med olika stilar. LÄS MER

 4. 4. Protein Complexity via Non-Native States: Binding, Stability, and Structural Studies of Calbindin D9k and HAMLET (Human alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells)

  Detta är en avhandling från Jonas Fast, Biophysical Chemistry Lund University

  Författare :Jonas Fast; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biochemistry; apoptosis; oleic acid; HAMLET; kinetic trap alpha-lactalbumin; calbindin; calcium; Metabolism; Biokemi; metabolism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kalcium är inblandat i många viktiga processer i kroppen. Kalciumbindande proteiner är viktiga i detta sammanhang. Det finns ofta en vattenmolekyl med på bindningsstället i proteinet och vi har studerat hur den påverkar bindningsegenskaperna. Kalcium är inblandat i många viktiga processer i kroppen. LÄS MER

 5. 5. The Art of Replicating

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marie Bengtsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Replication; Fashion; Retail Chains; Renaissance Art; Replikering; Modebranschen; Butikskedjor; Renässanskonst; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fokus för den här avhandlingen är företag som växer genom replikering, det vill säga genom att skapa och driva liknande enheter på många olika platser, så som t.ex. McDonald’s och Starbucks. LÄS MER