Sökning: "fashion studios"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden fashion studios.

 1. 1. Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse

  Författare :Maria Carlgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Birgittaskolan; Sankta Birgittaskolan; Emy Fick; Elisabeth Glantzberg; Siri Derkert; Valle Rosenberg; Bourdieu; Becker; fashion; clothes; fashion and art; modernism; modernity; fashion studios; dressmaking schools; the Swedish Suffragette movement;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to examine, compare and analyse the Birgitta Schools. These were two fashion studios and dressmaking schools in Stockholm directed by Emy Fick (1876-1959) and Elisabeth Glantzberg (1873-1951). Together, they started and ran the Birgitta School from 1910 until 1914. LÄS MER

 2. 2. Shades of Use : The Dynamics of Interaction Design for Sociable Use

  Författare :Mattias Arvola; Kjell Ohlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interaction design; customer meetings; design studios; domestic environments; Cognitive science; Kognitionsvetenskap;

  Sammanfattning : Computers are used in sociable situations, for example during customer meetings. This is seldom recognized in design, which means that computers often become a hindrance in the meeting. LÄS MER