Sökning: "farz"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet farz.

  1. 1. An Afghan Dilemma: Education, Gender and Globalisation in an Islamic Context

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Pia Karlsson; Amir Mansory; Holger Daun; David Stephens; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Islamic education; Western type of education; girls’ education; farz; maktab; madrasa; adab; akhlaq; Islam; globalisation; gender; folk theory; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education International education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Internationell pedagogik; internationell pedagogik; International Education;

    Sammanfattning : Afghanistan has a long history of Islamic education while Western type of education (maktab) is of more recent date. The latter type of education has expanded rapidly recently. However, girls’ enrolment remains low, around 35 per cent.The present study examines children’s, particularly girls’, participation in the two educational systems. LÄS MER