Sökning: "farming practice"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden farming practice.

 1. 1. On Textile Farming Seeds as Material for Textile Design

  Detta är en avhandling från Högskolan i Borås

  Författare :Svenja Keune; Högskolan i Borås.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Presently, designing with living systems such as insects, fungi and bacteria has become an area of extended interest, proposing collaborative processes of designing and manufacturing - as a solution for symbiotic ways of living. On the scale of the interior, modern systems for interior gardening, combining both functional, e.g. LÄS MER

 2. 2. Landskapsutnyttjande, bete och odling på Sydsvenska höglandet under äldre järnålder. Exemplet Öggestorp. Land-use, grazing and cultivation in the south Swedish uplands. The Öggestorp case

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Leif Häggström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Agrarian practice; farming; cultivation; grazing; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; source criticism; Småland; south Swedish uplands; forest; woodland; iron; settlement; clearance cairn; crops; technical innovation; archaeological dating methods; centrality; periphery; contract archaeology; cultural heritage management;

  Sammanfattning : Land-use, grazing and cultivation in the south Swedish uplands. The Öggestorp case. Thesis for the degree of Doctor of Philosophy, Göteborg University, Department of Archaeology, 2005. Written in Swedish, with an English summary. LÄS MER

 3. 3. Biodiversity in Agricultural Landscapes: Landscape and Scale-Dependent Effects of Organic Farming

  Detta är en avhandling från Department of Ecology, Lund University

  Författare :Maj Rundlöf; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Natural science; Naturvetenskap; Ekologi; Animal ecology; plants; spatial scales; species richness; Ecology; landscape ecology; agri-environment schemes; farming practice; conservation; butterflies; bumble bees;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Brukandet av jordbrukslandskapet har förändrats dramatisk under det senaste århundradet. Det tidigare mosaikartade landskapet, med en blandning av små åkrar, ängar, hagar och våtmarker, har idag i många områden ersatts av ett likformigt landskap som domineras av vidsträckta åkrar. LÄS MER

 4. 4. Ecostrategies in theory and practice : Farmer's perspectives on water, nutrients and sustainability in low-resource agriculture in the dry zone of Sri Lanka

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Klas Sandell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1988]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Attitudes towards nature; Alternative development; Carrying capacity; Development strategies; Development theory; Diffusion; Dry zone of Sri Lanka; Ecodevelopment; Ethnoperspective; Fertilizers; Green revolution; Human ecology; Human geography; Low-resource agriculture; Small-scale farming; Sustainable development; Village irrigation.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : PROBLEM The need for a sustainable man - nature relationship has long been a neglected aspect of development theory. The increasing awareness of this negligence has led to a search for development strategies alternative to conventional industrial growth. LÄS MER

 5. 5. Das seufzende Schwein Zur Theorie und Praxis in deutschen Modellen zur Tierethik

  Detta är en avhandling från Erlangen : Harald Fischer Verlag GmbH

  Författare :Helena Röcklinsberg; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; historia; History; Religion; the view of human being; the view of the animal; normative ethical theory; value worth; dignity; ethology; pig; theory; practice; theology; philosophy; theistic atheistic view; Günter Altner; Erich Grässer; Klaus Michael Meyer-Abich; Michael Schlitt; Ursula Wolf; anthropocetrism; sentientism; biocentrism; ecocenstism; theocentrism; moral standing; dialouge; image of God; Religionsvetenskap Teologi; value; theistic; atheistic; dialogue; ecocentrism; antropocentrism; animal ethics;

  Sammanfattning : In this study five German models of animal ethics are analysed. Three theological and two philosophical models representing anthropocentric, sentientistic, biocentric and ecocentric perspectives are presented. LÄS MER