Sökning: "familjeforskning"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet familjeforskning.

 1. 1. I välfärdens skugga : socialt arbete med barn i Sverige och England

  Detta är en avhandling från Göteborg : Cefos

  Författare :Elinor Brunnberg; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socialt arbete; professionell bedömning; barnmisshandel; vinjett; status; England; social work; assessment; child abuse; vignette; status; England; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science Research on Europe; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap Forskning om Europa; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. LÄS MER

 2. 2. Parenting in urban slum areas families with children in a shantytown of Rio de Janeiro

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University

  Författare :Johan Kejerfors; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning; parental acceptance-rejection; favela; bioecological; PPCT; socialt arbete; Social Work; parental acceptance–rejection;

  Sammanfattning : This is a study of parenting and child development in a slum area in a developing part of the world. The aims of the study were threefold. The first aim was to explore the physical and social contexts for parenting in a shantytown in Rio de Janeiro using an ecological perspective. LÄS MER

 3. 3. En riktig familj : Adoption, föräldraskap och barnets bästa 1917-1975

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Cecilia Lindgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; adoption; child’s best interest; family; parenthood; 20th century history; politics; social change; child welfare; familj; föräldraskap; historia; 1900-tal; politik; social förändring; barnavård; Stockholm; adoption; barnets bästa; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Family research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Familjeforskning;

  Sammanfattning : When a family comes into existence through adoption, the state has a crucial influence. Adoption therefore gives a unique opportunity to study a societal vision of the good family. That is the point of departure for “A Real Family”. LÄS MER