Sökning: "fallstudier i sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden fallstudier i sociologi.

 1. 1. Vad kan medborgarna göra? : Fyra fallstudier av samarbetsformer för frivilliga insatser i äldreomsorg och väghållning

  Författare :Elisabet Lindberg; Göran Ahrne; Per Selle; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; citizens’ involvement; civil society; organization theory; community service; local democracy; solidarity; responsibility; resource dependence; cognitive frames; institutionalized cooperation forms; communication; transaction costs.; medborgarengagemang; civilsamhälle; organisationsteori; välfärdsservice; lokal demokrati; solidaritet; ansvarstagande; resursberoende; förståelseramar; institutionaliserade samarbetsformer; kommunikation; transaktionskostnader; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of the study is twofold. First, to provide a picture of what happens when groups of citizens cooperate with municipalities and administrations to produce services essential to the community, i.e., elderly care or road maintenance. LÄS MER

 2. 2. Församlingen i granskningssamhället

  Författare :Stig Linde; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; accountability; quality assessment; organizational theory; new institutionalism; audit society; translation; congregation; Church of Sweden; social work; parish; Diaconal work; Diakonalt arbete; socialt arbete; nyinstitutionalism; församling; granskningssamhälle; Svenska kyrkan; översättning; organisationsteori;

  Sammanfattning : The empirical aim of the thesis is to investigate what happens when global market-oriented models for auditing and quality assessment are taken up by local parishes. Particular attention is paid to the diaconal work of the parishes. The study is based on case studies where a number of parishes and auditing models provide the object of study. LÄS MER

 3. 3. Plan & Protest : En sociologisk studie av kontroverser, demokrati och makt i den fysiska planeringen

  Författare :Birgitta Henecke; Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Social sciences; urban planning; siting controversies; public participation; power; democracy; institutional logic; Town and country planning; Samhällsvetenskaper; Sociologi; Stads- och glesbygdsplanering;

  Sammanfattning : Since planning in connection with new building projects frequently generates controversy, it can be seen as a typical form of contentious politics. The aim of this dissertation is to analyze siting controversies, their origin, development and termination, in efforts to explore the problem of legitimacy in planning processes of this sort. LÄS MER

 4. 4. Kulturmöte i gränslandet mellan motsättningar och möjligheter : Strategier för att tillvarata kulturmötens kreativa potential

  Författare :Anita Cvetković; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; intercultural encounters; creative potential; inter‐group strategies; innovative cultural combinations; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning :  Encounters  and  relations  between  people  with  different  cultural  backgrounds  tend  to  be  primarily  discussed  in  terms  of  exclusio,  prejudice  and  conflict.  This  thesis  focuses  on  the  creative  aspects  of  intercultural  encounters. LÄS MER

 5. 5. Konsten att lyckas som par : Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

  Författare :Sara Eldén; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; couple relationships; gender equality; gender inequality; feminism; household work; popular therapy; therapeutic culture; experts; individualization; late modernity; cultural narratives; collective narratives; private-public; media images; self-help books; TV programs; Internet;

  Sammanfattning : In this thesis, the expanding discourse of popular therapeutic culture on and for heterosexual couples is analysed. Three case studies have been carried out; self-help books for couples, TV programs with relationship-focus, and web discussion boards connected to the TV programs. LÄS MER